ZAKONODAJA, OBRAZCI, STATUSI

Status športnika in umetnika

Razpis – status športnika, mladega umetnika 2021_2022

obrazec-vloga-status-športnika

obrazec-vloga-status-umetnika

POTRDILO GLASBENE ŠOLE – umetnik

POTRDILO KLUBA – športnik

 


Izbirni predmeti

VLOGA za oprostitev obiskovanja pouka obveznih izbirnih predmetov: obrazec.doc

 


Šolska prehrana

Prijava učencev na prehrano

Pravila šolske prehrane

Preklic prijave na prehrano

Cena šolske prehrane

Vloga za otvoritev trajnega naloga


Veljavni predpisi s področja izobraževanja

Predpisi s področja izobraževanja (MIZŠ)


Pravilniki in ostala dokumentacija

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta


Hišni red Osnovne šole Franca Rozmana Staneta

Vzgojni načrt OŠ Franca Rozmana Staneta

Pravila šolskega reda


Pravilnik o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Franca Rozmana Staneta

Pravilnik o delovanju Sveta staršev

Navodilo za evakuacijo

Poslovnik Sveta šole

Poslovnik pritožbene komisije OŠ Franca Rozmana Staneta

Pravilnik o kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Navodila o opravljanju izpitov

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti


Ostalo

Ukrepi ob pojavu uši

Ukrepi ob pojavu podančic – navodila za starše

VLOGA ZA IZDAJO NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Odlok o denarni pomoči v MOL

Vloga za dodelitev denarne pomoči v MOL

 

 

 

(Skupno 1.769 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI