Skoči na glavno vsebino
Select Page

Postopek vpisa v srednje šole


V prijavnem roku  se vsak učenec lahko prijavi v en izobraževalni program na eni srednji šoli. (Pomembni datumi, vezani na vpis v srednjo šolo, so zbrani v Rokovniku 23-24.)

Prijavnico izpolnimo skupaj v šoli, kjer zberemo vse prijavnice in jih pošljemo na srednje šole. Po objavi številčnega stanja prijav lahko učenci v določenem roku prenesejo prijavo na katerokoli drugo šolo.

Vsi prijavljeni učenci na posamezni program srednje šole se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk. Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. (Tabelo si lahko ogledate na povezavi Svetovalna služba/ Karierna orientacija – Točke za vpis .)

V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa opravljen preizkus nadarjenosti.

Če je na spodnji meji točk več učencev, se pri izbiri upošteva tudi rezultat na NPZ v 9. razredu in sicer se seštejejo odstotki, doseženi pri predmetih slovenščina in matematika.

Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

  • Prvi krog: Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Zapolni se 90% prostih mest.
  • Drugi krog: Zapolni se preostalih 10% prostih mest. Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk. Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest, se vpis omeji. Lahko se zgodi, da je v 2. krogu potrebnih več točk za vpis na določen program kot v 1. krogu.

Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.

Pregled spodnjih mej na srednješolskih programih, ki so imeli omejitev, si lahko ogledate s klikom na povezavi  Spodnje meje_omejitev vpisa.


 

Preizkus nadarjenosti in športni dosežki

Preizkus nadarjenosti je potrebno opravljati za programe:

  • Zobotehnik (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo) – preizkus obsega preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv, smisla za oblikovanje.
  • Fotografski tehnik (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus.
  • Tehnik oblikovanja (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Vsak del preizkusa traja od 50 do 70 minut, tako da je skupno trajanje preizkusa z vmesnimi odmori približno 4 ure in pol.

Opravljen preizkus zahtevajo tudi različne smeri Umetniških gimnazij:

  • Umetniška gimnazija: Likovna smer (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) – preizkus obsega preizkus likovne nadarjenosti, risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni  preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.
  • Umetniška gimnazija: Glasbena smer (Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus glasbene nadarjenosti.
  • Umetniška gimnazija: Plesna smer balet (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus, s katerim učenec dokaže znanje klasičnega baleta, ritmike in stilov plesa, znanje nauka o glasbi in znanje instrumenta.
  • Umetniška gimnazija: Plesna smer sodobni ples (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana) – preizkus obsega preizkus posebnih nadarjenosti za ples in sicer plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, krajšo improvizacijo, ki jo kandidat pripravi na preizkusu po navodilih komisije.

Otroka to, da je opravljal preizkus nadarjenosti, kasneje ne obvezuje, da se na srednjo šolo tudi vpiše. Če preizkusa nima opravljenega, pa kasneje ne more več kandidirati za vpis na šole, ki preizkus zahtevajo.

Za vpis na športni oddelek gimnazije in večino smeri umetniške gimnazije morajo učenci opraviti tudi test psihofizične sposobnosti, ki jo preveri pooblaščeni zdravnik.

Več informacij o vpisu najdete na spletni strani MIZŠ na povezavi: Vpis v srednjo šolo


 

Rokovnik za vpis v srednje šole za šol. l. 2023/2024

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Znan je Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjih šol za š.l. 2023/2024.

Spodaj je dodan prirejen Rokovnik po Rokovniku za vpis za š. l. 2023/2024, ki ga je določilo MIZŠ. Skozi Rokovnik bomo šli na razredni uri v prihodnjih dneh.

 


 

(Skupno 300 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.