Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred) za šolsko leto 2021/2022

Prijavnice:    7. razred        8.razred          9.razred

7. razred

 1. Nemščina 1
 2. Francoščina 1
 3. Likovno snovanje 1
 4. Izbrani šport – odbojka
 5. Sodobna priprava hrane
 6. Računalništvo – urejanje besedil

8. razred

 1. Nemščina 2
 2. Likovno snovanje 2
 3. Šport za sprostitev
 4. Poskusi v kemiji
 5. Obdelava gradiv – umetne snovi
 6. Turistična vzgoja
 7. Računalništvo – multimedija

9. razred

 1. Nemščina 3
 2. Francoščina 3
 3. Likovno snovanje 3
 4. Šport za zdravje
 5. Računalniška omrežja
 6. Obdelava gradiv – umetne snovi
 7. Turistična vzgoja

2. Neobvezni izbirni predmeti (2021/22)

1. razred : Prvi tuji jezik angleščina 

4. razred : šport , drugi tuji jezik nemščina

5. razred : šport , računalništvo, drugi tuji jezik nemščina

6. razred : drugi tuji jezik nemščinaračunalništvo


Predstavitve za nekatere obvezne izbirne predmete

 


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

 

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

 

 

 

(Skupno 848 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI