Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023

7. RAZRED:

 • Nemščina 1
 • Francoščina 1
 • Likovno snovanje 1
 • Izbrani šport – odbojka
 • Obdelava gradiv – les

8. RAZRED:

 • Nemščina 2
 • Francoščina 2
 • Likovno snovanje 2
 • Poskusi v kemiji
 • Šport za sprostitev
 • Turistična vzgoja

9. RAZRED:

 • Nemščina 3
 • Likovno snovanje 3
 • Računalniška omrežja
 • Obdelava gradiv kovine
 • Načini prehranjevanja
 • Glasbeni projekt
 • Šport za zdravje

 

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/23

Prijavnice za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali: 

 4. razred

 5. razred

 6. razred


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf


Predstavitve za nekatere obvezne izbirne predmete

 

 

 

(Skupno 960 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI