Šolski sklad

Ustanovitev

Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju – 135. člen nam omogoča ustanovitev šolskega sklada, ki je začel delovati v šolskem letu 2008/09.

Prispevki v sklad so prostovoljni, vključujejo tako finančne kot materialne donacije sponzorjev. V delovanje sklada se vključujejo tako zunanje organizacije, starši, učitelji in učenci (dobrodelni koncerti, eko tržnica, novoletna prireditev, …).

Sklad sestavlja 7 članski kolektiv (3. strokovni delavci šole in 4. predstavniki staršev, ki jih je imenoval Svet staršev).

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Franca Rozmana Staneta


Sestava upravnega odbora

Svet staršev je na 4. seji sveta staršev dne 23. 5. 2017  imenoval nadzorni svet šolskega sklada v sestavi:

  • Marija Košir
  • Tanja Hrkač
  • Peter Benedetič
  • Simona Knežević Vernon
  • Nina Antonsiewicz Zupan
  • Mojca Mihelič Bekavec
  • Željko Drinić

Dejavnost sklada

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, dobrodelne prireditve, eko tržnice, novoletna prireditev, zapuščin, iz drugih virov.

Namen sklada

Nakup nadstandardne opreme, financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, pomoč socialno šibkim učencem.

 


Zapisniki, poročila in program dela:


 

 2016/17

Program dela 16-17

1. zapisnik 16-17


 

2015/16

Program dela 15-16

1. zapisnik 15-16

2. zapisnik 15-16

3. zapisnik 15-16

Poročilo o delu 15-16

 


 

2014/15

Program dela 2014-15

1. zapisnik 2014-15

2. zapisnik 2014-15

3. zapisnik 2014-15

4. zapisnik 2014-15

Zapisnik – Konstitutivna seja maj 2015

Licitacija – dopis

Poročilo o delu 14-15

 


 

2013/14

Program_dela_2013_14.pdf

1.zapisnik_2013_14.pdf

2.zapisnik_2013_14.pdf

3.zapisnik_2013_14.pdf

4.zapisnik_2013_14.pdf

Poročilo o delu 2013-14

 


 

2012/13

pdfProgram_dela_2012-13.pdf

pdf1_zapisnik_2012-13.pdf

pdf2_zapisnik_2012-13.pdf

pdf3._zapisnik_2012-13.pdf

pdf4_zapisnik_2012-13.pdf

pdf5._zapisnik_2012-13.pdf

pdf6._zapisnik_2012-13.pdf

pdfPoročilo_o_delu_2012_13.pdf


 

2011/12

pdfProgram dela Šolskega sklada 2011 – 2012.pdf

pdf1_zapisnik Šolskega sklada 16. 2. 2012.pdf

pdf2_zapisnik Šolskega sklada 27. 2. 2012.pdf

pdf3_zapisnik_maj_2012.pdf

pdf4_zapisnik_junij_2012.pdf

pdfPoročilo_2011_12.pdf


 

2010/11

pdfProgram dela Šolskega sklada 2010 – 2011.pdf

pdfZapisnik šolski sklad junij 2010.pdf

pdfZapisnik Šolskega sklada 24. 1. 2011.pdf

pdfZapisnik Šolskega sklada 21. 4. 2011.pdf

pdfZapisnik Šolskega sklada 24. 5. 2011.pdf

pdfPoročilo Šolskega sklada 24. 1. 2011.pdf

pdfPoročilo Šolskega sklada 2010 – 2011.pdf

(Skupno 821 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI