Pouk od 11. januarja naprej- popravek

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s popravljeno okrožnico obvešča, da šole ostajajo zaprte do 15. 1. 2021 in ne do 18. 1. 2021, kot so nas predhodno obvestili.

Vlada Republike Slovenije je 7. januarja 2021 sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, ki vključujejo nadaljevanje izobraževanje na daljavo do vključno 18. januarja 2021.

Uradne ure

V času šolanja na daljavo so uradne ure med 8. in 14. uro.

Za obisk šole se je potrebno predhodno najaviti po telefonu.

Telefonska številka: 01 512 16 81.

 


 

 

Zahvala Četrtni skupnosti Šentvid

Predstavniki Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so nas razveseli z žogami v vrednosti 600 EUR, ki jih bodo naši učenci s pridom uporabljali na novem šolskem igrišču. Upamo in želimo si, da bo to čim prej. Do takrat pa ne pozabimo na gibanje, ki je pogoj za ohranjanje zdravja.

Ocenjevanje znanja – sklep ministrice

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021.

Sklep določa, da se spremeni šolski koledar za šolsko leto 2020/2021 in način ter število ocenjevanj pri posameznem predmetu.

Vzgojno-izobraževalno delo se bo izvedlo v enem ocenjevalnem obdobju, to je od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 in za učence 9. razreda od 1. 9. do 15. 6. 2021. S sklepom je določeno, da se pri predmetih, za katere sta po predmetniku določeni največ dve uri tedensko, znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat. Pri tem velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno.


 

ZAPRI