Roditeljski sestanki in govorilne ure

Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 1. do 4. razreda bodo v sredo, 12. maja, ob 17. uri za 1. in 2. razred in ob 18. uri za 3. in 4. razred. Za govorilno uro se starši predhodno uskladijo z razrednikom preko elektronske pošte. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo.

V  četrtek, 13. maja 2021, bodo roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 5. do 9. razreda. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Ob 17. uri bodo roditeljski sestanki za starše učencev od 5. do 7. razreda, ob 18. uri pa za starše učencev 8. in 9. razreda. V času roditeljskih sestankov bodo potekale tudi govorilne ure. Starši se za govorilno uro uskladijo s posameznim učiteljem preko elektronske pošte.

Starši se lahko z učitelji dogovorijo tudi za dopoldanske govorilne uro v šoli.

 

Pouk od 12. 4. 2021 dalje

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se bo v šoli nadaljeval pouk za učence od 1. do 9. razreda. Pouk, prevozi, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, popoldansko varstvo in prehrana bodo organizirani enako, kot v tednu pred zaprtjem. Enako velja za pravila, priporočila in omejitve, ki so veljala v tednu pred zaprtjem šole.

Pouk na daljavo

Od četrtka, 1. aprila 2021, do petka, 9. aprila 2021, se bo izvajal pouk na daljavo. Učenci od 6. do 9. razreda bodo s poukom pričenjali ob 8.20. Pouk bo potekal po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole v meniju za učence – urniki.  http://osfrslj.splet.arnes.si/publikacija-urniki/   Delitev  učencev v skupine pri športu, tehniki in gospodinjstvu ne bo.  Dopolnilni in dodatni pouk se praviloma ne bo izvajal ali pa se bo izvajal po dogovoru z učiteljem. Vsi predmeti se pričnejo po urniku preko videokonference (Zoom), razen pri predmetih ŠSP, OGL, OGK in IŠP. Za vse predmete bodo povezave na videokonference in navodila za pouk v e-učilnicah. Razredničarke učencev od 1. do 5. razreda so o načinu in poteku pouka obvestile starše po elektronski pošti. Še zmeraj sprejemamo naročila za prevzem toplega obroka.

ZAPRI