Roditeljski sestanki in govorilne ure

Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 1. do 4. razreda bodo v sredo, 12. maja, ob 17. uri za 1. in 2. razred in ob 18. uri za 3. in 4. razred. Za govorilno uro se starši predhodno uskladijo z razrednikom preko elektronske pošte. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo.

V  četrtek, 13. maja 2021, bodo roditeljski sestanki in govorilne ure za starše učencev od 5. do 9. razreda. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Ob 17. uri bodo roditeljski sestanki za starše učencev od 5. do 7. razreda, ob 18. uri pa za starše učencev 8. in 9. razreda. V času roditeljskih sestankov bodo potekale tudi govorilne ure. Starši se za govorilno uro uskladijo s posameznim učiteljem preko elektronske pošte.

Starši se lahko z učitelji dogovorijo tudi za dopoldanske govorilne uro v šoli.

 

Počitnice in dejavnosti 2021 – ZPM

Tudi v letošnjem letu smo pripravili katalog Zvez prijateljev mladine iz Ljubljane in Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, Počitnice in dejavnosti 2021, v katerem so zbrane vse informacije o zdravstvenih letovanjih otrok in mladih na morju in ostalih dejavnosti za otroke in mlade med poletnimi počitnicami 2021. Hkrati vas obveščamo, da so zdravstveni predlogi od danes naprej že dostopni pri šolskih zdravnikih oz. pediatrih.

Za vse informacije smo vam na voljo za:

·         programe v Ljubljani na 01/513 26 60 oz. mailu zpm.centersiska@gmail.com

·         za letovanja na 01/513 26 50ali info@zavod-zlro.si


 

Katalog počitnice 2021

 

 

Aktivne počitnice CŠOD za otroke in mladostnike

Med počitnicami CŠOD organizira počitniške tedne, polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznavati naravo, plezati, kolesariti, plavati, se voziti s čolni, iskati skriti zaklad, odkrivati neznane kotičke, se učiti tujega jezika, jahati, risati, tekmovati, se zabavati ob tabornem ognju in preživeti teden v družbi svojih vrstnikov.

V ponudbi je kar nekaj novosti, kot so dopoldanski programi, poletje v Ljubljani, spoznajmo Slovenijo z avtobusom, glasbeno-likovna delavnice, kuharsko usmerjen program, kolesarsko potovanje po Gorenjski, počitnice z gorskim kolesarjenjem, cirkuške počitnice, tehnološko-umetniški tabor, počitnice s športnimi gosti …

Objava razpisa in prijava na www.csod.si

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice.

Prednosti preživetja počitnic v CŠOD:
– majhne skupine
– upoštevanje navodil NIJZ
– možnost koriščenja turističnega bona
– kvalitetni programi
– programe izvajajo strokovnjaki – učitelji z veliko izkušnjami izvajanja programov na prostem
– spoznavanje vrstnikov iz cele Slovenije
– vsi programi vključujejo gibanje, ustvarjanje, druženje, …

Pouk od 12. 4. 2021 dalje

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se bo v šoli nadaljeval pouk za učence od 1. do 9. razreda. Pouk, prevozi, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, popoldansko varstvo in prehrana bodo organizirani enako, kot v tednu pred zaprtjem. Enako velja za pravila, priporočila in omejitve, ki so veljala v tednu pred zaprtjem šole.

Pouk na daljavo

Od četrtka, 1. aprila 2021, do petka, 9. aprila 2021, se bo izvajal pouk na daljavo. Učenci od 6. do 9. razreda bodo s poukom pričenjali ob 8.20. Pouk bo potekal po urniku, ki je objavljen na spletni strani šole v meniju za učence – urniki.  http://osfrslj.splet.arnes.si/publikacija-urniki/   Delitev  učencev v skupine pri športu, tehniki in gospodinjstvu ne bo.  Dopolnilni in dodatni pouk se praviloma ne bo izvajal ali pa se bo izvajal po dogovoru z učiteljem. Vsi predmeti se pričnejo po urniku preko videokonference (Zoom), razen pri predmetih ŠSP, OGL, OGK in IŠP. Za vse predmete bodo povezave na videokonference in navodila za pouk v e-učilnicah. Razredničarke učencev od 1. do 5. razreda so o načinu in poteku pouka obvestile starše po elektronski pošti. Še zmeraj sprejemamo naročila za prevzem toplega obroka.

Topli obrok v času pouka na daljavo

V času izvajanja pouka na daljavo omogočamo prevzem toplega obroka. Za učence, ki imajo subvencionirano kosilo, je obok brezplačen. Cena obroka za ostale učence pa je zaradi prevzemne embalaže višja za 0,18 EUR od veljavne cene. Prevzem obroka bo mogoč vsak delovni dan med 12.30 in 13.30. Prijave sprejemamo do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure v tajništvo šole na elektronski naslov tajnistvo@osfrslj.si .  Obvezen podatek za prijavo je ime in priimek učenca in razred, ki ga učenec obiskuje.

 

Nujno varstvo od 1. do 9. aprila – prijavnica

Na povezavi Prijavnica za nujno varstvo april 2021 je objavljena prijavnica in pojasnilo v zvezi z možnostjo prijave otroka za nujno varstvo in pouka na daljavo učencev od 1. do 3. razreda. Obvezna priloga prijave je Potrdilo delodajalca nujno varstvo april 2021 . Povezava do Zakona o kritični infrastrukturi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7106 , ki v 4. in 5. opredeljuje sektorje kritične infrastrukture in kriterije za ugotavljanje kritične infrastrukture.

 

ZAPRI