Kaj je SKK

Dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala

Šole in vrtci gradijo socialni in kulturni kapital tako, da vzpostavljajo medsebojno zaupanje in spodbujajo kulturo dialoga z raznolikimi dejavnostmi znotraj šole ter dejavnostmi, ki povezujejo šolo z okoljem. Načrtovane morajo biti v pravem razmerju. Pretiran poudarek notranjemu povezovanju ima učinek »superlepila« in povzroča poleg homogenosti, dobrih odnosov in počutja tudi samozadostnost, tekmovanje navzven in izključevanje okolja. Te slabosti šola presega s povezovanjem z drugimi (premoščanje), ki ima učinek z »WD-40« naoljenega mehanizma in omogoča oblikovanje mrež in neodvisnih odnosov, vključevanje drugih, pluralizem, heterogenost in sodelovalnost navzven.

Primeri

a) v povezovanju z okoljem

 • skupni izobraževalni projekti šole in skupnosti;
 • skupni raziskovalni projekti šole in skupnosti;
 • skupni kulturni in športni dogodki;
 • dejavnosti s področja karierne orientacije;
 • pomoč družinam v težavah, reševanje skupnih problemov;
 • mednarodni projekti;
 • vključevanje učencev v prostovoljne, nevladne organizacije;
 • vključevanje prostovoljcev v šolo/vrtec;
 • šola,vrtec je prostor srečevanja širše skupnosti.

b) za starše

 • pomoč staršem, še posebej v zgodnjih otrokovih letih pri splošni blaginji ter socialnem in jezikovnem razvoju;
 • razvijanje veščin starševstva, kot so igre in socialni razvoj, pismenost in obvladovanje otrokovega vedenja;
 • spodbujanje staršev in drugih, da bi prostovoljno pomagali šoli pri določenih strategijah.

c) znotraj šole oz. vrtca

 • sodelovalno učenje in skupne priložnosti za igro otrok;
 • projekti s področja športa, ustvarjalnosti in umetnosti;
 • praznovanja;
 • raziskovalni projekti;
 • razvijanje skupne odgovornosti;
 • razvijanje oddelčnih skupnosti – skrb za vključenost in sodelovanje vseh otrok;
 • dodatna pomoč nadarjenim, ranljivim skupinam in učencem s posebnimi potrebami.

 

 

Sestanek za bodoče prostovoljce v DSO ŠIŠKA

V četrtek, 29. 1. 2015, bo ob 7. 50 v knjižnici sestanek za vse učence, ki bi se  ob petkih, kot prostovoljci, od 16. 00- 17. 00, v spremstvu mentorice v DSO Šiška, družili, igrali, ustvarjali in smejali z varovanci doma.

Vabljeni vsi, ki želite sebi in starejšim, ki živijo v domu, polepšati kakšno petkovo popoldne in s tem doprinesti, da bo nekdo bolj vesel.

Lep pozdrav in prisrčno dobrodošli, Andreja Absec

Več na povezavi>>>

 

 

 

 

 

 

ZAPRI