Šolanje na na daljavo od 14. 12. dalje

Vlada Republike Slovenije je zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

V skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS,št. 181/20) se vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.


 

 

Ocenjevanje znanja

Spoštovani starši, pozdravljene učenke in učenci,

v času šolanja na daljavo se srečujemo s številnimi vprašanji. Ocenjevanje znanja je tema, ki je trenutno zelo prisotna v strokovnih in laičnih krogih pa tudi v medijih. Po strokovni presoji smo se na šoli odločili, da bomo upoštevali priporočila Zavoda  za šolstvo Republike Slovenije  in z ocenjevanjem znanja učencev pristopili, ko bo to preverjeno pri vseh učencih. Zasledujemo cilj ocenjevanja znanja in ne cilj pridobivanja ocen.
Z ocenjevanjem znanja in načini ocenjevanja  bodo učitelji  pričeli v mesecu decembru, o čemer bodo učenci pravočasno obveščeni.


V želji, da bo ocenjevanje znanja potekalo v šoli, vas lepo pozdravljam in vam želim čim manj stresnih trenutkov. Zdravja pa tudi …

Božo Starašinič, ravnatelj


ZAPRI