Skoči na glavno vsebino
Select Page

DREVO = ŽIVLJENJE

2023/24

letošnjem šolskem letu uresničujemo 8. globalni cilj

DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST.

Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge
v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega
učnega okolja.

Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto se odvija pri pouku in
drugih šolskih dejavnostih na razpisano globalno temo. Lahko ga bomo izvajali z različnimi skupinami učencev, prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.
Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor
mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka
ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih
bo potrebno uresničiti do leta 2030. 

2022/23

V letošnjem šolskem letu uresničujemo 7. globalni cilj

CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA.

Cilj govori o zagotavljanju dostopa do cenovno sprejemljivih,
zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo povečati delež obnovljivih virov energije,
podvojiti energetsko učinkovitost, okrepiti mednarodno sodelovanje in olajšati dostop do
raziskav na področju čiste energije ter čiste energetske tehnologije.

Do leta 2030 želijo razširiti infrastrukturo in posodobiti tehnologijo za sodobno ter trajnostno splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju.

Izvedli smo delavnice, ki spodbujajo elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost. Seznanili smo se z dejstvi in podatki o omejenem dostopu do elektrike za kar več kot milijardo ljudi, ki živijo v revnejših četrtih.

Poudarili smo razliko med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija vetra, potencialna energija vode) in neobnovljivimi viri (fosilna goriva), ki jih mnogo hitreje uporabljamo, kot pa v naravi nastajajo. Učenci so spoznali prizadevanja ter možnosti za uporabo obnovljivih virov energije.

Kot nadaljevanje delavnic z učenci smo ustvarili simbolne vetrnice, ki smo jih opremili z zapisi
ali ilustracijami, kako in na kakšne načine bomo sami varčevali z energijo.
Vetrnice smo izdelali iz odpadnega pisarniškega papirja (potiskan na eni strani).

Tri primere vetrnice smo poslali na šolo, ki organizira ta projekt: OŠ Frana Kranjca Celje, kjer bodo ob zaključku šolskega leta naredili razstavo le teh. Ostale pa smo razstavili na šolski pano.

POVEZAVA do zaključka na OŠ Frana Kranjca.

2021/22

V letošnjem šolskem letu uresničujemo 6. globalni cilj

Čista voda in sanitarna ureditev.

Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Z uresničevanjem cilja si države članice prizadevajo omogočiti enakopraven dostop do ustrezne sanitarne ureditve in higiene ter odpraviti opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je potrebno ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam ter ljudem v težkih življenjskih okoliščinah. Posebno pozornost namenjajo zmanjševanju onesnaževanja, omejevanju izpustov nevarnih kemikalij ter povečanju recikliranja.

Izvedli smo kar nekaj delavnic na temo VODE. Povprašali starše, babice in dedke, učitelje, kako varčujemo z vodo, kako načrtujejo varčevanje, ali sploh varčujejo z vodo, ali se jim zdi to pomembno in zakaj…

Ob tem so nastali izdelki v obliki vodnih kapljic, ki smo jih tudi poslali na OŠ Frana Kranjca v Celje, kjer je razstava kapljic vseh sodelujočih šol v Sloveniji.

 

2020/21

V letošnjem šolskem letu smo sodelovanje na projektu spustili.

2019/20

V letošnjem letu je glavna tema 4. globalni cilj

KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE.

Ta govori o vseživljenjskem učenju in izobraževanju. Poleg dostopnosti do izobraževanja na globalni ravni, poudarja tudi strokovnost učiteljev. Na področju učenja in poučevanja smo dandanes že zelo dobro spoznali, da tradicionalni pristopi izobraževanja še zdaleč ne zadovoljijo potreb sedanjih generacij otrok in da otroci morajo ter hkrati želijo biti aktivni v učnem procesu. Inovativni in igrivi pristopi k poučevanju nam omogočajo v otroku oz, mladostniku prebujanje zanimanja za učenje. Ker učitelj in strokovni delavci v praksi uporabljamo različne moderne pristope v poučevanju, so nas pozvali, da si ideje podelimo. Naj bo inovativnost v poučevanju vsem dosegljiva.

2018/19

V letošnjem letu je glavna tema 3. globalni cilj

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE.

Želimo, da učenci razumejo pomen zdravja za kvalitetno življenje ter spodbujajo dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Učence smo ozaveščali o pomenu tako telesnega kot duševnega zdravja. Spodbudili smo jih, da bodo poiskali načine, kako živeti čim bolj zdravo in širiti ta pozitiven odnos v svoje okolje. Izdelali smo

IGRALNO KOCKO,

ki smo jo opremili s svojimi predstavami o različnih gibalnih nalogah, ki vodijo k boljšemu fizičnemu in psihičnemu počutju. Uporabljali smo jo tako kot del pouka kot pri drugih oblikah dela (OPB).

Projekt smo izvedli v tednu otroka, med 1. in 5. oktobrom 2018.

2016/17

V letošnjem letu bomo izvedli ali v sklopu pouka ali pri krožku … delavnice, katerih glavna tema bo

IZKORENINJENJE REVŠČINE DO LETA 2030.

Teme so življenja ljudi, ki živijo pod pragom revščine, pravice revnih, kako in zakaj so izključeni iz družbe … Učenci bodo v teh razpravah dobili možnost izražanja lastnih pogledov, razmišljanj, argumentov. Izvedli bomo tudi akcijo pomoči, o kateri bomo še poročali.

2015/16

Naslov letošnje tematike je ŠKATLICA ŽELJA.

Učenci so se seznanili z vzroki migracij, s poudarkom na aktualni problematiki begunstva. Pogovarjali smo se o humanitarnih katastrofah, o stereotipih, diskriminaciji, predsodkih. Učenci so svoja spoznanja oblikovali kot slikovno ali pisno pismo neznanemu beguncu v znak podpore na njegovi/njeni poti iskanja boljše prihodnosti. Za razstavo, ki je bila na OŠ Frana Kranjca v Celju, smo nekaj teh sporočil prilepili na škatlo v obliki darila s pentljo. V paket smo dali preostala slikovna in pisna sporočila (pisana so v angleščini). 

Sam projekt se je zaključil 20. maja 2016 na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj v obliki video konference med sodelujočimi šolami.

2014/15

Stare majice smo reciklirali tako, da smo jih poslikali in nastale so prave mojstrovine.

Tukaj je nekaj izmed njih.

IMG_1188  IMG_1193 IMG_1195 IMG_1196IMG_1204IMG_1187  IMG_1192 IMG_1197

Letošnja tema je recikliranje starih majic.

Porisali in poslikali jih bomo na temo tolerantnosti, drugačnosti, na temo človekovih in otrokovih pravic.

2013/14

Izdelali smo sestavljanko na temo ekologije. Uporabljali smo jo tudi pri tovrstni snovi pri pouku.

 

2012/13

Letos smo v tem projektu sejali, sadili in spremljali rast rastlin.

Iz fižolov, ki so nam zrasli, smo naredili solato

in v šoli vzgojeni avokado zdaj krasi dom ene od naših učiteljic.

 fizolcek

2011/12

V letošnjem letu ravno tako sodelujemo pri tem projektu.

2010/11

21. septembra 2010 mednarodna organizacija ENO praznuje svoj 10. rojstni dan in tudi letos bomo sadili.

Pri projektu bomo sodelovali tudi z izbranim književnim delom, ki govori o drugačnosti.

Vzeli smo delo

Mojiceje Podgoršnik: O dečku, ki se je bal vode.

Na teme iz knjige smo naredili več dejavnosti in vsako od njih bomo predstavili na našem kolaž – plakatu.

Izvedli smo tudi že “vihar misli” (brain strorming) na katerem smo svoje misli strnili v eno povedno poslanico:

DELAMO ZA PRIHODNOST,

SAJ VERJAMEMO VANJO.

 

Zaključna prireditev bo 6.junija 2011

v Celju na OŠ Frana Kranjca.

Predstavili bomo svoje izbrano knjižno delo na kolažu ter napisali poslanice lepih misli.

2009/10

Čistilna akcija Očistimo Slovenijo

Na letošnjo akcijo smo se pripravljali kar nekaj časa. Poskušali smo aktivirati čim več učiteljev, učencev, njihovih staršev in okolico. Zbrali smo se pred šentviškim Ljudskim domom, kjer so nekateri dobili rokavice, vrečke,večina jih je prinesla to kar s seboj in od tam smo krenili v različne smeri, dabi očistili vsak en košček našega kraja. V upanju, da bomo za vzgled ostalim in prispevali k osveščanju v prihodnosti. Pri čiščenju smo naleteli na vse mogoče odpadke, od gradbenega materiala do plastenk in papirja, vendar pa smo pri tem naleteli tudi na male čudeže narave kot je mlada rastlinica in kostanj, ki je vzklil. Uživali smo. 

 Očistimo Slovenijo

 8. junija 2010 smo zaključili ta projekt s predstavitvijo našega dela na OŠ Frana Kranjca v Celju. Z mentorico Heleno Sirotka sta šli še dve učenki iz 8. razreda Monika Gradišnik in Kaja Kramžar. Na koncu smo si ogledali tudi deponijo Simbio pri Celju, kjer odpadke ločujejo in jih spreminjajo v še enkrat uporabne stvari npr. med drugim izdelujejo tudi kompostno zemljo iz bioloških odpadkov.

(Skupno 264 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.