DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH

V petek, 30.9.2022, smo obiskali OŠ Belokranjskega odreda v Semiču, ki je v letošnjem šolskem letu prevzela nosilno vlogo tega projekta.

Na prireditvi, ki je bila dobrodošlica kar več kot 300 udeležencem iz celotne Slovenije, smo imeli priložnost videti različne običaje tega dela Slovenije. Vse od plesov, pesmi do različnih inštrumentov.

Po slavnostnih nagovorih smo se porazdelili po 20 različnih delavnicah, ki so prav vsaka posebej, predstavljale del belokranjske dediščine. Predstavnika naše šole sta se udeležila pletenja zapestnic.

Za zaključek smo bili deležni predstavitve plesne folklorne skupine, ki se je tega dne naučila dva plesa in pevcev, ki so se prav tako predstavili s pesmimi, ki so se jih naučili tega dne.

Spodaj pripenjam nekaj v fotoaparat ujetih utrinkov tega dne.

   

 

***************************************************************

UNESCO šole in vrtci smo se začeli intenzivno ukvarjati z dediščino svojega kraja in s posvojitvami kulturnih ali/in naravnih, tehničnih in nesnovnih “spomenikov” že v letu 2002 in to nadaljujemo tudi danes.

Idejo posvajanja spomenikov je ob obisku Slovenije in OŠ Cirila Kosmača v Piranu, ki je idejni vodja projekta s tedanjo nacionalno UNESCO koordinatorico UNESCO ASP mreže Slovenije Alenko Aškerc Mikeln, podprl tudi tedanji generalni direktor UNESCA Koichiro Matsura in prevzel častno pokroviteljstvo nad projektom.

Kasneje je v šolskem letu 2012/13 projekt povzela OŠ Ledina iz Ljubljane. V sodelovanju z OŠ Leona Štuklja iz Maribora, ob podpori Urada za UNESCO Slovenije in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je nastala dragocena publikacija v slovenskem in angleškem jeziku, v kateri 59 Unesco šol predstavi 67 posvojenih spomenikov. Izšla je leta 2013, v Mariboru, v času ko je bilo mesto evropska prestolnica mladih. Pri tem je sodelovala tudi naša šola. Posvojili smo divji kostanj, ki ponosno stoji ob šoli že vsaj 60 let. PUBLIKACIJA

 Tokrat smo posvojili

ALJAŽEV STOLP.

Aljažev stolp je izdelal Anton Belec, kleparski mojster iz Šentvida. Izdelal ga je v šestih delih, ki so tehtali od 15 do 20kg. Dele stolpa so nato prepeljali z vlakom v Mojstrano, od tu pa jih je šest nosačev v enem dnevu znosilo na vrh Triglava.

Za postavljanje stolpa, 7. avgusta 1895, so potrebovali 5 ur. 

Pri tem so sodelovali Jakob Aljaž, Janez Klinar – Požganec, Tomaž Košir – Kobar in Andrej Belec s svojima delavcema.

Jakob Aljaž je za stolp odštel 300 goldinarjev.

Ko bomo razmišljali o stolpu, se bomo spomnili na stare obrti nekoč in danes, na pomen pohodništva, kako je kraj izgledal nekoč in se do danes spremenil, pomen Aljaževega stolpa nekoč in danes, ko je za mnoge postal simbol slovenstva…

POZDRAV PTIC MIRU

2022/23

Slogan projekta je

SODELUJ IN SPREMENI!

Osrednja tema v letošnjem šolskem letu je

SKRB ZA MIR IN SVOBODO – TEMELJ SOŽITJA VSEH GENERACIJ.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri uresničevanju zastavljene ideje o širjenju miru. Prav tako pa se še bolj poglobljeno odzivamo v novem šolskem letu z dejavnostmi na stanje nizke kulture komuniciranja v družbi in pojava negativnih in nestrpnih razmišljanj, zato bomo usmerjeno sledili cilju izboljšati kulturo komunikacije in dialoga.

CILJI projekta so:

 • razvijanje socialnih veščin, v skladu z ogrodjem EU kompetenc, za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

 • razvijanje državljanskih kompetenc,

 • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,

 • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Aktivnosti bodo potekale skozi celotno šolsko leto, osrednji dogodek je bil v soboto, 17.9.2022, v Celju.

IZBOLJŠAJMO ODNOS DO HRANE

2022/23

Učence bi radi izobrazili o tem, kako ravnati s hrano, kam z odpadno hrano in kam s hrano, ki ostane nerazdeljena. Naučili se bodo sami pripraviti količinsko primeren uravnotežen obrok. Naučili se bodo razumeti in spoštovati prehranjevalne navade različnih narodov in skupnosti.

2021/22

Projekt se ponovno vrača in tudi letos se bomo pogovarjali o odnosu do hrane, zmanjševanju odpadne hrane…

2020/21

Projekt žal ni bil razpisan,

vendar smo vseeno veliko govorili o pomenu zdrave prehrane.

Govorili smo tudi o tem, kako pomembno je,

da pri sebi presodimo kako zelo smo lačni

in si temu primerno naložimo krožnik,

da hrane ne mečemo v smeti.

2019/20

Projekt poteka v enaki obliki tudi letošnje šolsko leto.

2018/19

V dobi, ko je hrane včasih na pretek, se dogaja, da otroci z njo ne znajo več smotrno ravnati.

Povečuje se količina odpadne hrane, na drugi strani pa so nekateri lačni.

Učence bi radi izobrazili o tem, kako ravnati s hrano, kam z odpadno hrano in kam s hrano, ki ostane nerazdeljena.

Želimo jih ozaveščati o količini odpadne hrane, za katero si želimo, da bi je bilo čim manj, zato lahko sami zmanjšajo količino odpadkov in smotrno sooblikujejo jedilnike. 

Projekt bo potekal skozi celotno šolsko leto,

najbolj pa se bomo nanj osredotočili v času TEDNA OTROKA, 1. – 7.10.2018. 

Cilji projekta:

 • uzavestiti pomen uravnotežene prehrane

 • naučiti učence oceniti svoje (količinske) potrebe po hrani

 • zmanjšati količino odpadne hrane

 • koristno razdeliti nerazdeljeno hrano

 • razvijati odnos do hrane pri učencih, ki imajo brezplačno kosilo

 • razumeti in spoštovati prehranjevalne navade različnih narodov in skupnosti

 • spreminjati sebe in svoj pogled na ravnanje s hrano 

 • razviti kritičen odnos do sporočil na embalaži (bio, eko, brez sladkorja, brez glutena, …)

 • spodbujati učence h kulturnemu uživanju hrane.

Dejavnosti:

  • beleženje količine odpadne hrane 1 teden ( od 1. do 7.10.2018) in analiza vzrokov za povečanje (zmanjšanje) odpadkov,

  • pogovor o razporeditvi hrane po svetu in lakoti,

  • povabilo in srečanje z osebo, ki je bila soočena z lakoto,

  • povabilo in srečanje s prostovoljci ali osebo, ki pomaga lačnim v domačem kraju,

  • razgovor o hrani, ki ostane v šoli in kam gre iz šole,

  • spoznavanje prehranjevalnih navad različnih narodov in skupnosti in kako to vpliva na zavrženo hrano (narodnosti učencev v razredu),

  • likovno ustvarjanje na temo hrane in odpadkov,

  • zbiranje receptov, kako porabiti neuporabljene ostanke hrane (Kaj naredijo doma z ostanki hrane?),

  • priprava jedi iz neuporabljenih ostankov hrane (Morda izdelava namaza…),

  • oblikovati smernice za ravnanje s hrano pri malici in kosilu,

  • priprava pogrinjkov za vsakdan in za posebne priložnosti, praznike,

  • predstavitev kuhinj različnih narodnosti, katerih učenci obiskujejo našo šolo.

UNESCO priprave na počitnice

Bližajo se počitnice in prav je, da se začnemo pripravljati na njih …

In vas kar vidim, da se smejite, saj smo praktično z eno nogo že na počitnicah… vsi, še posebej učenci … vsekakor pa že pripravljeni.

Pa vseeno ne bo škodilo, če se na to dodatno pripravimo.

KAKO, boste vprašali.

Eno možnost vam ponujamo na šoli:

v sredo, 14.6.2017, bomo izvedli menjavo igrač, iger, pripomočkov za različne igre, ki ste se jih naveličali ter menjavo knjig, ki jih ne berete več, pa bi morda raje vzeli v roke kakšno drugo.

Pocukajte za rokav razredničarko in jo povprašajte, kako to naredite v vašem razredu.

SREČNO IN VSEM LEPE POČITNICE.

VAŠ UNESCO

NA MOSTOVIH USTVARJALNOSTI

Na mostovih ustvarjalnosti je nacionalni UNESCO projekt, ki ga organizira OŠ Zreče. Potrebno je smiselno uporabiti didaktičen pripomoček, igro GOGIX (le ta je slovenski proizvod) pri rednem ali dodatnem pouku, v podaljšanem bivanju ali kateri drugi dejavnosti.

GOGIX IGRA    GOGIX SESTAVLJANKA

Namen je uporabiti in vključiti igro v določeno učno vsebino, kjer bi bili učenci aktivni pri izvedbi ure. Pri tem je potrebna ustvarjalnost, sodelovanje učencev, povezovanje učencev, izražanje lastnih mnenj in poslušanje in upoštevanje mnenj drugih.

Gradniki so ravno tako dober pripomoček pri razvijanju grafomotoričnih spretnosti.

Svoje dejavnosti bomo dokumentirali in nekaj od njih tudi objavili.

2020/21

Delali smo tudi letos. Nastalo je kar nekaj zanimivih izdelkov, vendar smo jih uporabili bolj za igro kot pripomočke pri pouku.

2019/20

Tudi letos smo ustvarjali in to uporabili pri pouku matematike, likovne umetnosti…

2018/19

Delali smo tudi letos. Ustvarjali smo tako didaktičen material kot domišljijsko ustvarjali različne stavbe, mostove…

2017/18

Delali smo tudi letos. Dobili smo nove gradbene elemente, ki smo jih v 3. razredu uporabili za izdelavo geometrijskih teles. Nekaj kompletov je šlo tudi v podaljšano bivanje, kjer učenci z veseljem izdelujejo različne gradbene mojstrovine.

  2016/17

Delali smo v 3. in v 5. razredu.

Uporabili smo material pri urah matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, likovne umetnosti …

Tole je utrinek letošnjega dela.

ZAPRI