Govorilne ure in roditeljski sestanki

MESEČNE GOVORILNE URE  

Govorilne ure bodo vsak drugi četrtek v mesecu.
Za starše učencev razredne stopnje (1. – 5. razred) bodo govorilne ure ob 17.00, za starše učencev predmetne stopnje (6. – 9. razred) pa ob 18. uri. 

 
TEDENSKE GOVORILNE URE 
 

Starši se lahko poslužujejo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. 

Opomba: v času izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s COVID-19 bodo govorilne ure izvedene na daljavo.


 

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Učitelji:
(1. – 5. razred)

Razred:
Uči: Govorilne ure:
Maja Vidmar
 1. a RP – 1. a,  JUV SRE 11.55 – 12.40
Danijela Dubravac
 1. b RP – 1. b SRE 11.55 – 12.40
Andreja Absec
 vzgojiteljica 1. a in 1. b,   JUV SRE 11.55 – 12.40
Agata Kržišnik
2. a RP – 2. a SRE 10.15 – 11.00
Luciana Legat
2. b RP – 2. b TOR 10.15 – 11.00
Mojca Kastelic
3. a
RP – 3. a SRE 11.55 – 12.40
Helena Sirotka
3. b
RP – 3. b,  JUV
ČET 11.05 – 11.50
Tina Jama Kovač
4. a
RP – 4. a
ČET 11.05 – 11.50
Bina Cortese
4. b
RP – 4. b,    GEO – 6. r
PON 10.15 – 11.00
 Ema Borovničar 
5. a RP – 5. a,    ZGO – 6. r 
PON 11.05 – 11.50
 Mojca Likar 
5. b RP – 5. b TOR 11.55 – 12.40
Ajda Oven Brecelj
TJA – 2.-5.r,   N1A – 1.r PET 10.15 – 11.00
 Helena Predalič 
 OPB
OPB – 1. b, NŠP – 4.r, ŠPO – 4.B
TOR 11.05 – 11.50
Jasmina Zakrajšek
 OPB OPB – 1. a, NŠP – 5.r,  ŠPO – 4.a
SRE  11.05 – 11.50
Peter Benedetič
 OPB OPB – 3.b TOR 11.05 – 11.50
Tanja Čarman
OPB OPB – 4.r PON  11.55 – 12.40
 Tanja Hrkač
 OPB OPB – 2.a
PON 11.05 – 11.50
Mojca Urh OPB OPB – 2.b PON 11.05 – 11.50
Urša Makovec
OPB OPB – 3.a, ŠPO – 5.b, 3.a TOR 11.05 – 11.50

Učitelji:
(4. – 9. razred)

Razrednik: Uči: Govorilne ure:
 Pavel Virant 
/ MAT – 6. b, 7. b, 9. a TOR  9.10 – 9.55
Tjaša Gašperlin 
/ NAR – 7.a,b, GOS – 6.r,  BIO – 8.,9.r,  SPH SRE 10.15 – 11.00
 Simon Kurinčič 
/ TIT – 6.r, 7.r, 8.r,   OGU
TOR  11.05 – 11.50
Darja Kosmač
6. a MAT – 6.a, 7.a, 8.a, 8.b, 9.b TOR  11.05 – 11.50
Nataša Pivk
6. b SLJ – 6.b, 7.a,  8.a-I ,.9.b-II, 9.AB-III TOR  9.10 – 9.55
Taja Bučar
7. a ŠPO-d : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, IŠP, ŠSP,  ŠZZ, ŠPO-5.a,  PB-4.r PON 10.15 – 11.00
Tadej Grabnar
7. b GEO/ZGO – 7.r, 8.r, 9.r, izb.p.-TVZ PET 10.15 – 11.00
Sonja Žagar
8. a TJA – 6.a, 7.a, 7.b, 8.a-I, 8.ab-III, 9.b-II SRE  9.10 – 9.55
Ana Filip
8. b SLJ – 6.a, 7.b, 8.b-II, 8.ab-III, 9.a-I ČET  9.10 – 9.55
 Marta Grošelj 
9. a TJA – 6.b, 8.b-II, 9.a-I, 9.ab-III, izbirni p. – NI1, NI2, NI3,  N2N(4-6.r) TOR  11.55 – 12.40
Petra Košir
9. b NAR – 6.a,b, FIZ/KEM – 8.r, 9.r, izb.p.-POK SRE 11.05 – 11.50
 Aleksandra Kociper Vodeb 
/ DKE – 7.r, 8.r SRE 11.05 – 11.50
 Mojca Urbas 
/  FI1 – 7.r, FI3 – 9.r,  izb.p.: ROM, UBE, MME, NRA-5.r,6.r,
SRE 11.55 – 12.40
 Damjana Stopar 
 / LUM – 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, LS1, LS2, LS3, PB-5.r
SRE 11.55 – 12.40
Robert Teršek
 / ŠPO-f : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, izb.p.: ŠZZ, ŠSP SRE 11.05 – 11.50
Ana Černe Gregorič
/ GUM – 4.b, 5.r, 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, MPZ, OPZ,  OPB – 5.r ČET 11.05 – 11.50
 Maja Korade Šobar
 / OPB – 5.r ČET 11.55 – 12.40
Tanja Čarman
/ DSP, OPB – 4.r PON 11.55 – 12.40
Tjaša Furlan
 /  DSP PON 11.10 – 11.55
(oz. po dogovoru)
Martina Gabrijel
/ DSP PON 11.55 – 12.40
Tjaša Tavčar
/ DSP PON 12.45 – 13.30
Nina Štefanec / DSP ČET 11.55 – 12.40

 


RODITELJSKI SESTANKI

O roditeljskih sestankih boste obveščeni preko spletne strani in elektronske pošte.
Zaradi epidemioloških razmer potekajo roditeljski sestanki preko video povezave.

 

 

 

 

 

 
(Skupno 3.886 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI