Skoči na glavno vsebino

Govorilne ure in roditeljski sestanki

MESEČNE GOVORILNE URE  

Govorilne ure bodo vsak drugi četrtek v mesecu.
Za starše učencev razredne stopnje (1. – 5. razred) bodo govorilne ure ob 17.00, za starše učencev predmetne stopnje (6. – 9. razred) pa ob 18. uri. 

 
TEDENSKE GOVORILNE URE 
 
  Starši se lahko poslužujejo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času po spodnjem razporedu.
 Prosimo vas, da se pri učiteljih predhodno najavite preko elektronske pošte. 

ŠOLSKO LETO 2023/2024 

Učitelji:
(1. – 5. razred)

Razred:
Uči: Govorilne ure:
Maja Vidmar
 1. a RP – 1. a,  JUV  
Danijela Dubravac
 1. b RP – 1. b, JUV PON 11.55 – 12.40
Tadeja Zupančič
 vzgojiteljica 1. a,   JUV  

Andreja Absec

vzgojiteljica 1. b,   JUV  
Agata Kržišnik
2. a RP – 2. a SRE  10.15 – 11.00
Luciana Legat
2. b RP – 2. b SRE  11.05 – 11.50
Tina Smodiš
3. a
RP – 3. a, JUV ČET 11.05 – 11.50
Helena Sirotka
3. b
RP – 3. b,  JUV
ČET 10.15 – 11.00
Tina Jama Kovač
4. a
RP – 4. a
TOR  11.05 – 11.50
Bina Cortese
4. b
RP – 4. b,    GEO – 6. r
PON  11.05 – 11.50
 Ema Borovničar 
5. a RP – 5. a,    ZGO – 6. r 
ČET 11.05 – 11.50
 Simona Dekalan
5. b RP – 5. b, JUV SRE 10.15 – 11.00
Ajda Oven Brecelj 1. – 5.r

TJA 2.r, 3.r, 4.b, 5.r,  N1A-1.r

PET 9.10 – 9.55
 Helena Predalič 
 OPB
OPB – 1. b, , ŠPO 4.b, NŠP – 5.r
 
Jasmina Zakrajšek
 OPB OPB – 1. a, ŠPO – 4.a
PET  11.05 – 11.50
Peter Benedetič
 OPB OPB – 4.b PON 11.55 – 12.40
 Tanja Hrkač
 OPB, IUP OPB – 2.a
 
Mojca Urh OPB, IUP OPB – 2.b SRE, 11.55 – 12.40
Urša Makovec
OPB OPB – 3.a, ŠPO – 5.b  
         Polona Pondelek        OPB        OPB – 4.a TOR 11.55 – 12.40

Učitelji:
(4. – 9. razred)

Razrednik: Uči: Govorilne ure:
 Pavel Virant 
/ MAT – 6.a, 8.b, 9.b PON 10.15 – 11.00
Tjaša Gašperlin 
/ NAR-6.a, 7.b, BIO-8.r.,9.r, GOS – 6.r,   izb.p.- SPH-7.r, NPH-9.r SRE 11.05 – 11.50
 Simon Kurinčič 
/ TIT 6.- 8.r, izbirni p. –  RGT, OGL ČET 11.05 – 11.50
Darja Kosmač
8. a MAT – 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 9.a ČET  9.10 – 9.55
Nataša Pivk
7. b SLJ – 6.b, 7.b,  8.b-II, 8.ab-III, 9.ab-III ČET 11.05 – 11.50
Taja Bučar
9. a ŠPO – 5.A, 6.-9.r – dekleta , izb. p. IŠP, ŠZZ, NŠP – 5.r, OPB – 5.r TOR 9.10 – 9.55
Tadej Grabnar
9. b GEO/ZGO – 7.r, 8.r, 9.r SRE 11.05 – 11.50
Sonja Žagar
/ TJA – 6.a, 7.a, 8.ab-I, 8.ab-III, 9.a-I, 9.ab-III,  dop.p.- 6.- 9.r ČET 10.15 – 11.00
Ana Filip
6. a SLJ – 6.a, 7.a, 8.a-I, 9.ab-II,  9.ab-II, dop.p. – 8.r in 9.r TOR 10.15 – 11.00
 Marta Grošelj 
7. b TJA – 6.b, 7.b, 8.b-II, 9.ab-II, izbirni p. – NI1 – 7.r, NI2 – 8.r, NI3 – 9.r,  N2N – 4.,5. in 6.r SRE 11.05 – 11.50
Petra Košir
7. a NAR – 6.b, 7.a,   FIZ, KEM – 8.r, 9.r,   izb.p. POK – 8.r PON 11.05 – 11.50
 Aleksandra Kociper Vodeb 
/ DKE – 7.r, 8.r SRE  11.05 – 11.50
 Mojca Urbas 
/ izbirni p. FI1 – 7.r, FI2 – 8.r, FI3 – 9.r,  UBE – 7.r, NRA-5.,6.r
TOR  9.10 – 9.55
 Damjana Stopar 
 /      LUM – 6.r, 7.r, 8.r, 9.r,        izbirni p. LS1, LS2, LS3
SRE  11.05 – 11.50
Robert Teršek
 / ŠPO-f : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r,          izbirni p. IŠP, ŠZZ, ŠSP TOR  9.10 – 9.55
Ana Gregorič
/ GUM – 4.b, 5.r, 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, MPZ, OPZ PON 10.15 – 11.00
Tanja Čarman
/ DSP   
Tjaša Tavčar / DSP  
 
     
       

 


RODITELJSKI SESTANKI

O roditeljskih sestankih boste obveščeni preko spletne strani in elektronske pošte.

 

 

 

 

 

 
(Skupno 5.630 obiskov, današnjih obiskov 4)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.