Govorilne ure in roditeljski sestanki

MESEČNE GOVORILNE URE  

Govorilne ure bodo vsak drugi četrtek v mesecu.
Za starše učencev razredne stopnje (1. – 5. razred) bodo govorilne ure ob 17.00, za starše učencev predmetne stopnje (6. – 9. razred) pa ob 18. uri. 

 
TEDENSKE GOVORILNE URE 
 
  Starši se lahko poslužujejo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času po spodnjem razporedu.
 Prosimo vas, da se pri učiteljih predhodno najavite preko elektronske pošte. 

ŠOLSKO LETO 2022/2023

Učitelji:
(1. – 5. razred)

Razred:
Uči: Govorilne ure:
Maja Vidmar
 1. a RP – 1. a,  JUV TOR  11.55 – 12.40
Danijela Dubravac
 1. b RP – 1. b, JUV PON 11.55 – 12.40
Andreja Absec
 vzgojiteljica 1. a in 1. b,   JUV PON 11.55 – 12.40
Agata Kržišnik
2. a RP – 2. a TOR  10.15 – 11.00
Luciana Legat

(Nadomešča: Simona Dekalan)

2. b RP – 2. b SRE  11.05 – 11.50
Mojca Kastelic
3. a
RP – 3. a SRE  11.05 – 11.50
Helena Sirotka
3. b
RP – 3. b,  JUV
TOR  11.05 – 11.50
Tina Jama Kovač
4. a
RP – 4. a
TOR  11.05 – 11.50
Bina Cortese
4. b
RP – 4. b,    GEO – 6. r
PON  11.00 – 11.45
 Ema Borovničar 
5. a RP – 5. a,    ZGO – 6. r 
ČET  10.15 – 11.00
 Mojca Likar 
5. b RP – 5. b ČET  11.55 – 12.40
Izabela Rakar
TJA – 2.-5.r,   N1A – 1.r SRE  9.10 – 9.55
 Helena Predalič 
 OPB
OPB – 1. b, NŠP – 4.r, ŠPO – 4.B
 
Jasmina Zakrajšek
 OPB OPB – 1. a, NŠP – 5.r,  ŠPO – 4.a
PON  11.00 – 11.45
Peter Benedetič
 OPB OPB – 3.b PON 11.55 – 12.40
Tanja Čarman
OPB OPB – 4.r, DSP TOR 11.05 – 11.50
 Tanja Hrkač
 OPB, IUP OPB – 2.a
ČET  11.05 – 11.50
Mojca Urh OPB, IUP OPB – 2.b TOR  11.05 – 11.50
Urša Makovec
OPB OPB – 3.a, ŠPO – 5.b, 3.a SRE  11.05 – 11.50
         Polona Pondelek        OPB        OPB – 5.r PET  11.05 – 11.50

Učitelji:
(4. – 9. razred)

Razrednik: Uči: Govorilne ure:
 Pavel Virant 
/ MAT – 7. b, 8. b, 9. b-II SRE 10.15 – 11.00
Tjaša Gašperlin 
/ NAR – 7.a,b, GOS – 6.r,  BIO – 8.,9.r,  NPH-9.r SRE 10.15 – 11.00
 Simon Kurinčič 
/ TIT – 6.r, 7.r, 8.r,  OGK-9.r
PET  9.10 – 9.55
Darja Kosmač
7. a MAT – 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 9.a-I, 9.ab-III PET  8.20 – 9.05
Nataša Pivk
7. b SLJ – 6.b, 7.b,  8.ab-I, 8.ab-III, 9.a-I,  DOP – 8. in 9.r ČET  9.10 – 9.55
Taja Bučar
8. a ŠPO-d : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, IŠP, ŠSP,  ŠZZ, ŠPO-5.a SRE   12.45 – 13.30
Tadej Grabnar
8. b GEO/ZGO – 7.r, 8.r, 9.r, TVZ SRE 10.15 – 11.00
Sonja Žagar
9. a TJA – 6.a, 7.a, 8.ab-I, 8.ab-III,   9.a-I, 9.ab-III TOR  11.05 – 11.50
Ana Filip
9. b SLJ – 6.a, 7.a, 8.ab-II, 9.b-II,  9.ab-III,  DOP – 6. in 7.r ČET   10.15 – 11.00
 Marta Grošelj 
6. b TJA – 6.b, 7.b, 8.ab-II, 9.b-II, izbirni p. – NI1, NI2, NI3,  N2N(4-6.r) TOR   11.05 – 11.50
Petra Košir
6. a NAR – 6.a,b, FIZ/KEM – 8.r, 9.r, izb.p.-POK SRE  11.05 – 11.50
 Aleksandra Kociper Vodeb 
/ DKE – 7.r, 8.r SRE  11.05 – 11.50
 Mojca Urbas 
/  FI1 – 7.r, FI2 – 8.r,  izb.p.: ROM, NRA-5.r,6.r
TOR  10.15 – 11.00
 Damjana Stopar 
 / LUM – 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, LS1, LS2, LS3, PB-5.r
SRE  11.05 – 11.50
Robert Teršek
 / ŠPO-f : 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, izb.p.: ŠZZ, ŠSP SRE  11.55 – 12.35
Ana Gregorič
/ GUM – 4.b, 5.r, 6.r, 7.r, 8.r, 9.r, MPZ, OPZ,  izb.p. – GLP PET  10.15 – 11.00
Martina Gabrijel
  DSP  PON  10.15 – 11.00
Tjaša Tavčar   DSP po dogovoru
 
     
       

 


RODITELJSKI SESTANKI

O roditeljskih sestankih boste obveščeni preko spletne strani in elektronske pošte.

 

 

 

 

 

 
(Skupno 4.918 obiskov, današnjih obiskov 2)
ZAPRI