Izbirni predmeti

1. Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred) za šolsko leto 2019/2020

 7. razred
1. Francoščina 1
2. Nemščina 1
3. Izbrani šport odbojka
4. Sodobna priprava hrane
5. Likovno snovanje 1
6. Obdelava gradiv – les

8. razred
1. Francoščina 2
2. Likovno snovanje 2
3. Načini prehranjevanja
4. Računalništvo – multimedija
5. Šport za sprostitev

9. razred
1. Nemščina 3
2. Likovno snovanje 3
3. Računalništvo – računalniška omrežja
4. Šport za zdravje
5. Obdelava gradiv – umetne snovi
6. Retorika

 


2. Neobvezni izbirni predmeti 

1. razred : Prvi tuji jezik angleščina 

4. razred : šport , drugi tuji jezik nemščina

5. razred : šport , računalništvo, drugi tuji jezik nemščina

6. razred : drugi tuji jezik nemščinaračunalništvo


Predstavitve za nekatere obvezne izbirne predmete

 


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

 

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

 

 

 

Email this to someonePrint this page
Posreduj ali natisni...
(Skupno 336 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI