Izbirni predmeti

V šolskem letu 2018/19 na šoli izvajamo naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete:

1. Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred)

 7. razred
1. Francoščina 1
2. Likovno snovanje 1
3. Izbrani šport odbojka
4. Sodobna priprava hrane
5. Računalništvo  – urejanje besedil
6. Obdelava gradiv – les
7. Risanje v geometriji in tehniki

8. razred
1. Nemščina 2
2. Likovno snovanje 2
3. Poskusi v kemiji
4. Računalništvo – multimedija
5. Šport za sprostitev

9. razred
1. Nemščina 3
2. Likovno snovanje 3
3. Računalništvo – računalniška omrežja
4. Šport za zdravje
5. Obdelava gradiv – kovine
6. Risanje v geometriji in tehniki

 


2. Neobvezni izbirni predmeti 

1. razred : Prvi tuji jezik angleščina (N1A)

4. razred : šport (NŠP), tehnika (NTE),  drugi tuji jezik nemščina (N2N), umetnost (NUM)

5. razred : šport (NŠP), računalništvo (NRA), drugi tuji jezik nemščina (N2N), umetnost (NUM)

6. razred umetnost (NUM)


Učni načrti za neobvezne izbirne predmete

Tuji jezik v 1. razredu

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_prvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf

 

Drugi tuj jezik:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

Tehnika:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Tehnika_izbirni_neobvezni.pdf

Umetnost:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Umetnost_izbirni_neobvezni.pdf

 

 

Email this to someonePrint this page
Posreduj ali natisni...
(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)