Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Na tem mestu objavljamo aktualne informacije v zvezi s sanacijo učilnic.

Komentar merilca po opravljenih meritvah kakovosti zraka. Meritve so se izvedle dne 30. 6. 2017 v dopoldanskem času med 7:30 in 11:00 uro, v prazni učilnici pri zaprtih oknih in vratih. Večina izmerjenih organskih komponent je prisotnih v nizkih koncentracijah in ustrezajo vsem priporočilom glede kakovosti zraka v notranjih prostorih.Na podlagi rezultatov meritev lahko ugotovimo, da je presežena dopustna vrednost za vsoto hlapnih organskih snovi predpisana v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL št.42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1) in tudi referenčna vrednost za šolske učilnice, ki jo je na podlagi večletne študije, določila German statutory accident insurance institutions.Podobno so bile tudi koncentracije posameznih organskih snovi  višje od referenčnih vrednosti za notranje prostore in šolske učilnice ali od t.i. ≫varne≪ koncentracije. Vse izmerjene vrednosti pa so bile nižje od ciljnih koncentracij, kjer je potrebno takojšne ukrepanje, ker pri dolgotrajni izpostavljenosti (24 ur/dan, več let) lahko predstavlja nevarnost za zdravje, predvsem pri občutljivih ljudeh in otrocih. Prav tako je potrebno poudariti, da so vse izmerjene koncentracije organskih snovi za faktor 10 -1000 krat nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, ki so jim še lahko  izpostavljeni zaposleni, ki s temi snovmi delajo na svojem delovnem mestu in pri katerih naj ne bi prihajalo do zdravstvenih okvar.Glede na podatke iz literature, lahko sklepamo, da je vir izmerjenih organskih snovi verjetno emisija iz vgrajenih materialov (omare, talna obloga, mize, stene, ..), uporabljenih čistilnih sredstev ter emisija iz zunanjega zraka (promet, rastlinstvo,…), medtem ko vpliv človekove dejavnosti zaradi izpraznjenih prostorov lahko izključimo. Zaradi izredno široke uporabe organskih snovi je nemogoče natančneje določiti vir onesnaževanja v merjeni učilnici.Izmerjene koncentracije nitrozoaminov so precej nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, vendar višje od običajnih neonesnaženih notranjih prostorov ali zunanjega zraka. Zaradi različnih virov nitrozoaminov ne moremo trditi, da so izmerjene koncentracije v zraku učilnice posledica samo vgrajene nove talne obloge, velika verjetnost pa zaradi sestave talne obloge (guma) seveda obstaja, saj je glavni vir nitrozoaminov prav vulkanizacija oziroma proizvodnja gumenih izdelkov. Glavni ukrepi za znižanje koncentracij hlapnih organskih snovi so seveda zamenjava materiala, ki emitira posamezne organske snovi, ustrezna ureditev prezračevanja oziroma zadostne izmenjave zraka in zamenjava čistilnih sredstev, ki vsebujejo določene organske snovi.Na podlagi rezultatov meritev in ostalih dejstev: da je bila talna obloga položena maja 2017 in da se emisija iz talne obloge s časom zmanjšuje, predlagamo, da se učilnico redno zrači in s tem se bo tudi koncentracija morebitnih emitiranih snovi iz talne obloge ali uporabljenih čistilnih sredstev v samem prostoru bistveno zmanjšala. V kolikor bi se neprijeten vonj v učilnici nadaljeval, predlagamo, da se meritve ponovijo konec septembra oziroma ob začetku kurilne sezone, zjutraj pred začetkom pouka. V kolikor bi se neprijeten vonj in s tem povezane težave zaposlenih ali otrok povečale, predlagamo, da se učilnica ne uporablja več.Ker zaradi specifike problema, nejasnih podatkov o sestavi talne obloge, omejitev pri meritvah nevarnih kemičnih snoveh v zraku učilnice, ne moremo izključiti tudi prisotnost drugih potencialno nevarnih kemičnih snovi v zraku učilnice.

Zapisnik obravnave poročila o meritvah zraka

  • Na podlagi poročila o meritvah, št.: LET 20170269, z dne 17.08.2017 je ugotovljeno:
  • da v Sloveniji nimamo posebnega predpisa, ki bi predpisoval najvišje dovoljene vrednosti onesnaženosti v notranjem zraku da so
  • za oceno kakovosti zraka so poleg Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb uporabljene še smernice svetovne zdravstvene organizacije.
  • Večina izmerjenih organskih komponent je prisotnih v nizkih koncentracijah in ustrezajo vsem priporočilom glede kakovosti zraka v notranjih prostorih.
  • Del organskih snovi z najvišjimi izmerjenimi koncentracijami je za faktor 10-1000 krat nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, ki so jim še lahko izpostavljeni zaposleni in kjer je potrebno takojšnje ukrepanje.
  • Vir izmerjenih organskih snovi je verjetno emisija iz vgrajenih materialov, uporabljena čistilna sredstva, ter emisija iz zunanjega zraka. Vir organskih snovi je nemogoče natančno določiti.

Glede na našteta dejstva je dogovorjeno, da se prostor temeljito zrači. V kolikor se neprijeten vonj ne bo zmanjševal in povzročal težave zaposlenih in učencev se eventualno izvede ponovne meritve.

Danes je bil opravljen ogled učilnice. Ker so v učilnici še zmeraj prisotne vonjave, bodo opravljene meritve ustreznosti zraka.

V torek, 9. maja 2017, bo opravljen končni ogled učilnice, v kateri je bila zamenjana talna obloga. Na ogledu bo prisoten tudi predstavnik proizvajalca iz Nemčije. Ogled bo ob 8. uri.

Ponovni ogled učilnice je je prestavljen na petek, 5. maja.

V sredo, 26. aprila, je bil opravljen ogled učilnice, v kateri je bila zamenjana talna obloga. Odločitev o nadaljnih postopkih bo sprejeta po ponovnem ogledu, ki bo opravljen v četrtek, 4. maja 2017.

Proizvajalec in dobavitelj talne obloge sta upoštevala reklamacijo in bosta oblogo zamenjala. Najprej v učilnici 2. a razreda, potem pa še v ostalih prostorih. Do zaključka sanacije učilnice 2. a razreda, bodo imeli učenci tega razreda pouk v nadomestni učilnici v prvem nadstropju. V isti učilnici bo potekalo tudi podaljšano bivanje.

Dogovori in ugotovitve na sestanku, ki je bil v sredo, 22. 3. 2017, ki so se ga udeležili predstavniki staršev in ravnatelj:
– vonj je neprijeten do te mere, da ni spremeljiv. Potrebni bodo nadaljni ukrepi, če se stanje do naslednjega ponedeljka, 27. 3. 2017, ne popravi.
– ravnatelj ima v petek sestanek z nadzornikom del in predstavniki investitorja in bodo obravnavali ta problem,
– ravnatelj preuči možnosti in pripravi predloge za začasno selitev učencev v prostore s primernim ozračjem, v primeru, da se stanje ne popravi,
– na spletni strani šola vzpostavi rubriko za beleženje kratkih novic, kaj je novega na to temo in okence za posredovanje sporočil, da poenostavimo obveščanje zainteresiranih staršev,
– ponedeljek in torek zjutraj bomo ocenili stanje v učilnicah 2.a in 2.b razreda,
– torek ob 16:15 sestanek predstavnikov staršev, ravnatelja, investitorja, izvajalca, nadzornika in dobavitelja o nadaljnjih ukrepih, katerih cilj je ugotoviti vzrok smradu, najti rešitev za odpravo in jo čimprej izvesti, vmes pa otroke zaščititi in jim omogočiti kolikor toliko nemoten pouk.

 

 

 

 

 

0 Comments

Submit a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.