Prevzem spričeval

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih bomo na šoli osebno vročili njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 2020. Spričevala je možno prevzeti vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Zadnji dan pouka v šolskem letu 2019/2020

Učenci bodo imeli v sredo, 24. junija 2020, zadnji dan pouka v šolskem letu 2020. Učenci od 6. do 8. razreda bodo končali s podelitvijo spričeval ob 11. uri. Po podelitvi bodo imeli kosilo. Učenci od 1. do 5. razreda bodo s podelitvijo spričeval in kosilom končali do 12.45. Jutranje varstvo, prevozi in podaljšano bivanje bo potekalo po običajnem razporedu.

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5., in 6. razredu v šolskem letu 2020/2021

Za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/2021 je še nekaj prostih mest. Opis predmetov in spletne prijavnice za posamezni razred so na spodnjih povezavah:

Seznam delovnih zvezkov, učbenikov, prijavnice za podaljšano bivanje, prehrano za š.l. 2020/2021

V meniju Knjižnica je na povezavi http://www.osfrslj.si/2020/06/15/seznam-delovnih-zvezkov-in-ucbenikov-za-solsko-leto-202021/ objavljen seznam delovnih zvezkov in učbenikov ter seznam ostalih potrebščin za šolsko leto 2020/2021.

Prijavnice za prehrano 2020/2021: 

Prijavnica za podaljšano bivanje, jutranje varstvo, popoldansko varstvo 2020/2021:  Prijavnica za podaljšano bivanje in jutranje varstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRI