Druga seja Sveta staršev bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18.00 uri. Seja bo v učilnici številka 7.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje.
2. Aktualno dogajanje na šoli.
3. Imenovanje predstavnikov v aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ.
4. Sprejem programa dela.
5. Vprašanja in pobude staršev.
6. Razno.

Stanislav Rozman, predsednik sveta staršev

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)
ZAPRI