Skoči na glavno vsebino
Select Page

2. a in 2. b

 

Na tem mestu objavljamo aktualne informacije v zvezi s sanacijo učilnic.

Komentar merilca po opravljenih meritvah kakovosti zraka. Meritve so se izvedle dne 30. 6. 2017 v dopoldanskem času med 7:30 in 11:00 uro, v prazni učilnici pri zaprtih oknih in vratih. Večina izmerjenih organskih komponent je prisotnih v nizkih koncentracijah in ustrezajo vsem priporočilom glede kakovosti zraka v notranjih prostorih.Na podlagi rezultatov meritev lahko ugotovimo, da je presežena dopustna vrednost za vsoto hlapnih organskih snovi predpisana v Pravilniku o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL št.42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1) in tudi referenčna vrednost za šolske učilnice, ki jo je na podlagi večletne študije, določila German statutory accident insurance institutions.Podobno so bile tudi koncentracije posameznih organskih snovi  višje od referenčnih vrednosti za notranje prostore in šolske učilnice ali od t.i. ≫varne≪ koncentracije. Vse izmerjene vrednosti pa so bile nižje od ciljnih koncentracij, kjer je potrebno takojšne ukrepanje, ker pri dolgotrajni izpostavljenosti (24 ur/dan, več let) lahko predstavlja nevarnost za zdravje, predvsem pri občutljivih ljudeh in otrocih. Prav tako je potrebno poudariti, da so vse izmerjene koncentracije organskih snovi za faktor 10 -1000 krat nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, ki so jim še lahko  izpostavljeni zaposleni, ki s temi snovmi delajo na svojem delovnem mestu in pri katerih naj ne bi prihajalo do zdravstvenih okvar.Glede na podatke iz literature, lahko sklepamo, da je vir izmerjenih organskih snovi verjetno emisija iz vgrajenih materialov (omare, talna obloga, mize, stene, ..), uporabljenih čistilnih sredstev ter emisija iz zunanjega zraka (promet, rastlinstvo,…), medtem ko vpliv človekove dejavnosti zaradi izpraznjenih prostorov lahko izključimo. Zaradi izredno široke uporabe organskih snovi je nemogoče natančneje določiti vir onesnaževanja v merjeni učilnici.Izmerjene koncentracije nitrozoaminov so precej nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, vendar višje od običajnih neonesnaženih notranjih prostorov ali zunanjega zraka. Zaradi različnih virov nitrozoaminov ne moremo trditi, da so izmerjene koncentracije v zraku učilnice posledica samo vgrajene nove talne obloge, velika verjetnost pa zaradi sestave talne obloge (guma) seveda obstaja, saj je glavni vir nitrozoaminov prav vulkanizacija oziroma proizvodnja gumenih izdelkov. Glavni ukrepi za znižanje koncentracij hlapnih organskih snovi so seveda zamenjava materiala, ki emitira posamezne organske snovi, ustrezna ureditev prezračevanja oziroma zadostne izmenjave zraka in zamenjava čistilnih sredstev, ki vsebujejo določene organske snovi.Na podlagi rezultatov meritev in ostalih dejstev: da je bila talna obloga položena maja 2017 in da se emisija iz talne obloge s časom zmanjšuje, predlagamo, da se učilnico redno zrači in s tem se bo tudi koncentracija morebitnih emitiranih snovi iz talne obloge ali uporabljenih čistilnih sredstev v samem prostoru bistveno zmanjšala. V kolikor bi se neprijeten vonj v učilnici nadaljeval, predlagamo, da se meritve ponovijo konec septembra oziroma ob začetku kurilne sezone, zjutraj pred začetkom pouka. V kolikor bi se neprijeten vonj in s tem povezane težave zaposlenih ali otrok povečale, predlagamo, da se učilnica ne uporablja več.Ker zaradi specifike problema, nejasnih podatkov o sestavi talne obloge, omejitev pri meritvah nevarnih kemičnih snoveh v zraku učilnice, ne moremo izključiti tudi prisotnost drugih potencialno nevarnih kemičnih snovi v zraku učilnice.

Zapisnik obravnave poročila o meritvah zraka

  • Na podlagi poročila o meritvah, št.: LET 20170269, z dne 17.08.2017 je ugotovljeno:
  • da v Sloveniji nimamo posebnega predpisa, ki bi predpisoval najvišje dovoljene vrednosti onesnaženosti v notranjem zraku da so
  • za oceno kakovosti zraka so poleg Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb uporabljene še smernice svetovne zdravstvene organizacije.
  • Večina izmerjenih organskih komponent je prisotnih v nizkih koncentracijah in ustrezajo vsem priporočilom glede kakovosti zraka v notranjih prostorih.
  • Del organskih snovi z najvišjimi izmerjenimi koncentracijami je za faktor 10-1000 krat nižje od mejnih vrednosti za delovno okolje, ki so jim še lahko izpostavljeni zaposleni in kjer je potrebno takojšnje ukrepanje.
  • Vir izmerjenih organskih snovi je verjetno emisija iz vgrajenih materialov, uporabljena čistilna sredstva, ter emisija iz zunanjega zraka. Vir organskih snovi je nemogoče natančno določiti.

Glede na našteta dejstva je dogovorjeno, da se prostor temeljito zrači. V kolikor se neprijeten vonj ne bo zmanjševal in povzročal težave zaposlenih in učencev se eventualno izvede ponovne meritve.

Danes je bil opravljen ogled učilnice. Ker so v učilnici še zmeraj prisotne vonjave, bodo opravljene meritve ustreznosti zraka.

V torek, 9. maja 2017, bo opravljen končni ogled učilnice, v kateri je bila zamenjana talna obloga. Na ogledu bo prisoten tudi predstavnik proizvajalca iz Nemčije. Ogled bo ob 8. uri.

Ponovni ogled učilnice je je prestavljen na petek, 5. maja.

V sredo, 26. aprila, je bil opravljen ogled učilnice, v kateri je bila zamenjana talna obloga. Odločitev o nadaljnih postopkih bo sprejeta po ponovnem ogledu, ki bo opravljen v četrtek, 4. maja 2017.

Proizvajalec in dobavitelj talne obloge sta upoštevala reklamacijo in bosta oblogo zamenjala. Najprej v učilnici 2. a razreda, potem pa še v ostalih prostorih. Do zaključka sanacije učilnice 2. a razreda, bodo imeli učenci tega razreda pouk v nadomestni učilnici v prvem nadstropju. V isti učilnici bo potekalo tudi podaljšano bivanje.

Dogovori in ugotovitve na sestanku, ki je bil v sredo, 22. 3. 2017, ki so se ga udeležili predstavniki staršev in ravnatelj:
– vonj je neprijeten do te mere, da ni spremeljiv. Potrebni bodo nadaljni ukrepi, če se stanje do naslednjega ponedeljka, 27. 3. 2017, ne popravi.
– ravnatelj ima v petek sestanek z nadzornikom del in predstavniki investitorja in bodo obravnavali ta problem,
– ravnatelj preuči možnosti in pripravi predloge za začasno selitev učencev v prostore s primernim ozračjem, v primeru, da se stanje ne popravi,
– na spletni strani šola vzpostavi rubriko za beleženje kratkih novic, kaj je novega na to temo in okence za posredovanje sporočil, da poenostavimo obveščanje zainteresiranih staršev,
– ponedeljek in torek zjutraj bomo ocenili stanje v učilnicah 2.a in 2.b razreda,
– torek ob 16:15 sestanek predstavnikov staršev, ravnatelja, investitorja, izvajalca, nadzornika in dobavitelja o nadaljnjih ukrepih, katerih cilj je ugotoviti vzrok smradu, najti rešitev za odpravo in jo čimprej izvesti, vmes pa otroke zaščititi in jim omogočiti kolikor toliko nemoten pouk.

 

 

 

 

 

ENKRATNI, ENOLETNI PROJEKTI

2023/24

PRELEPA GORENJSKA

Letošnji vseslovenski UNESCO projekt nas je popeljal na Gorenjsko, v Naklo in v Mojstrano, kjer smo spoznavali biotsko raznolikost Julijskih Alp. Organizator je bil Biotehniški center Naklo, kjer so nas sprejeli s pestrimi točkami in predstavitvijo nekaterih projektov mladih. Tako smo lahko poslušali prekrasno harmoniko, različne pevske točke, slovensko popevko Dan ljubezni ‘odpeto’ v znakovnem jeziku…

Nato smo se odpravili, glede na regijo matične šole, na različne konce. Mi smo odšli v Mojstrano. Spoznali smo lokalne posebnosti (Požgančev most z mucami, pot, kjer je nekoč potekala železnica, kraj, kjer je bila zgrajena prva skakalnica na Slovenskem, dom Čebelarskega društva z mnogo mednarodnimi priznanji…) ter notranjost Planinskega muzeja Slovenije v Mojstrani, kjer pa smo lahko interaktivno sodelovali v spoznavanju značilnosti Julijskih Alp, izdelovanju vozlov, spoznavali zaščitene rastline…

Nekaj utrinkov dneva…

 

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

SLIKA SVET IZ PLASTCNIH ZAMASKOV

2023/24

6. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Naše vsakdanje navade se le počasi menjajo in zato jih moramo zavestno in z vztrajnostjo spreminjati. Odločili smo se, da jih spremenimo na bolje z mislijo na dolgoročno boljše življenje tako za nas kot za zanamce.

V izobraževalnih ustanovah se bomo potrudili, da bomo pozorni na naše vsakdanje potrebe, ozaveščali jih bomo in iskali načine za zmanjšanje le teh. Ker res ne potrebujemo vsak mesec nove igrače in malce pokvarjeno igračo ni potrebno takoj zavreči… na papir lahko rišemo in pišemo na obeh straneh… stara majica lahko z malce domišljije postane zadnja moda…

V svojih dejanjih se bomo povezali tudi z domačimi, tako starši kot ostalimi sorodniki… trudili se bomo povezati tudi znotraj krajevnih skupnosti…

Prijavnico pošljite do konca oktobra 2023, poročilo pa prosim do konca maja 2024.

Tukaj je še dokumentacija za vse sodelujoče ustanove:

OPIS PRIJAVNICA POROČILO

************** 

Skozi celotno šolsko leto iščemo rešitve za ponovno uporabo in zmanjšanje naših potreb in ena izmed konkretnih stvari je obeleževanje praznikov. Letos smo se odločili, da uporabimo kavne ovitke in lesene kroglice starega avtomobilskega sedežnega naslonjala za okrasitev letošnje šolske božično-novoletne smrekice.

***********************************************************************

2022/23

5. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Ko zapišemo stvari, ki jih uporabljamo vsak dan, nastane dooolg seznam. Začenši že, ko se zbudimo v svoji postelji, s posteljnino, pižamo, copati, zobno ščetko, zobno pasto, brisačo, toaletnim papirjem, z vodo, ki priteče takoj, ko odpremo pipo, zajtrkom, kuhinjskimi pripomočki… prevoznim sredstvom… elektriko.

Elektrika naj bi bila najbolj čista energija in vendar na vprašanje, kam gredo baterije, ki poganjajo električni avtomobil, dobimo sliko odpada, kjer ni načrta njihove reciklaže… Kaj narediti, da jih lahko vrnemo v naravo in ne bodo onesnaževale okolja?

Ker na ta vprašanja ni lahkih odgovorov, bomo mi začeli s koraki, ki smo jim lahko kos. Začeli bomo z zmanjševanjem naših potreb po menjavi še vedno uporabnega, s stvarmi, ki jih lahko uporabljamo dalj časa, z recikliranjem. Pogledali bomo naš vsakdan in uporabo stvari celostno, od njihovega oblikovanja in njihovo uporabo, vse do trenutka, ko postanejo odpadek. Trudili se bomo uporabiti steklenico večkrat, oblačilo bomo preuredili ali prekrojili, ko želimo novo, drugačno, poskušali videti drugačno uporabo odpadnega materiala. Svoje vedenje bomo prenesli domov, k sosedom, sorodnikom in se večkrat spomnili, da ni majhnih dejanj, so le dejanja in prav vsako šteje. 

Tukaj je še dokumentacija za vse sodelujoče ustanove:

OPIS PRIJAVNICA POROČILO

Nekaj izdelkov, ki je nastalo pri projektu:

                 

***********************************************************************

2021/22

4. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Če želimo vzpostaviti kvaliteten odnos med človekom in naravo, začnemo pri malčku doma in ta odnos vzdržujemo tudi v vseh stopnjah izobraževalnega sistema.

Se vam zdi tako razmišljanje pomembno?

Potem vam bo všeč naše delo. Potekalo je skozi celotno šolsko leto, da smo ga potem vpeljali v naš vsakdan in z iskanjem in odkrivanjem bomo nadaljevali tudi v naslednje šolsko leto.

Pri letošnji izvedbi nacionalnega projekta je sodelovalo 35 izobraževalnih ustanov (vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, zavodov), kjer je 127 mentorjev vodilo otroke v iskanje možnosti renoviranja, izboljšav, popravljanje ter zmanjševanje potreb po drugačnem in menjavi za novejše.

Spodaj je le majhen delček idej, izdelkov, ki so pri tem nastali. 

                      

***********************************************************************

2020/21

3. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Tokrat smo se osredotočili predvsem na zmanjšanje količine odpadnega materiala v našem vsakdanjem življenju.

Iskali smo načine, kako zmanjšati količino embalaže za hrano, poiskali trgovine, kjer prineseš in napolniš svojo embalaž. Le teh je kar nekaj že po Sloveniji.

Seveda pa smo tudi reciklirali in izdelovali predmete, ki smo jih imeli za večkratno uporabo ali pa le za okras.

PRIDRUŽITE SE NAM…

2019/20

2. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

USTVARJAMO IZ ODPADNEGA MATERIALA

Zopet oživljamo projekt pri katerem letos svoj program iskanja idej o recikliranju razširjamo z iskanjem idej o zmanjševanju odpadnega materiala.

VSAKA IDEJA JE DOBRODOŠLA… PRIDRUŽITE SE NAM…

2016/17

1. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

USTVARJAMO IZ ODPADNEGA MATERIALA

 

Že dalj časa se na vsakem koraku srečujemo z opozorili, da se utapljamo v lastnih smeteh, da moramo spremeniti svoje navade. Naši oceani so prekriti s tonami in tonami odpadkov, živali umirajo ujete v naše smeti, rastline so se prisiljene prilagajati ali pa umreti … Prilagajamo se tudi ljudje …

 Kot posamezniki se lahko vprašamo

KAJ LAHKO JAZ NAREDIM, DA BO DRUGAČE?

VSAKO DEJANJE ŠTEJE, odgovarjamo.

Začnimo torej vsak pri sebi in zmanjšajmo količino odpadkov. Recikliranje je eden od načinov, da to naredimo.

 Ta projekt je namenjen torej recikliranju, ponovni uporabi stvari, ki bi romale v koš. Namen je ustvariti stvari, ki bodo služile ali kot okrasni predmeti ali v drugačen namen uporabe. Bodite tudi v to smer ustvarjalni, domiselni, ustvarite predmete, ki morda nimajo nikakršno povezavo s prvotno uporabo odpadnega materiala.

Verjamem, da so se vam že prikradle ideje …

 Na šoli zbiramo odpadni material skozi leto, razmišljamo in ustvarjamo. Šole in vrtci, ki se bodo prijavili na naš projekt bodo lahko ustvarjali na svojih šolah/vrtcih, v tem primeru nam bodo poslali fotografije svojih izdelkov, ali pa se bodo udeležili skupnega srečanja na naši šoli, ki bo v petek, 10.3.2017.

Komisija, ki bo sestavljena iz dveh mentorjev (eden iz gostujoče šole) in dveh naključnih učencev udeležencev delavnic, bo izbrala tri najbolj izvirne in uporabne predmete, ki bodo prejeli posebna priznanja.

Razmišljamo preko jutri, iščemo rešitve za pojutrišnjem.

OPIS VABILO PRIJAVNICA POROČILO

 ******************************

Dan se je začel z vznemirjenjem in kar nekaj nas je bilo,

ki smo pridno pripravljali še zadnje stvari za naš dogodek.

In smo ga dočakali, naš dogodek.

Začeli so prihajati naši gosti in zbrali smo se na uvodni proslavi.

Himna Unesco-a, himna šole,

nastopi naših nadarjenih učencev z različnih področij …

potem pa razporeditev v delavnice in …

naj se glavni del začne.

Mentorji smo občudovali spretne roke in ustvarjalen um učencev.

Ob koncu so se izdelki znašli na razstavi,

kjer smo lahko občudovali tudi izdelke nastale na drugih ustanovah.

Zaključna prireditev in obljuba o naslednjem letu.

VABLJENI ZOPET OB LETU OSOREJ.

Še nekaj foto utrinkov tega dne …

   

 

 

 

UNESCOVA PRILOŽNOST: STARA IGRA(ČA) ZA NOVO VESELJE

2023/24

Tudi letos bomo menjali igre, igrače in športne rekvizite.

Projekt bomo izvedli kot del dejavnosti ‘SKRITI PRIJATELJ’, ko se bomo pred božično novoletnimi počitnicami obdarovali tako, da bomo doma poiskali delujoče, vendar že dolgo ne uporabljene, igrače, športen rekvizite, knjige… in jih izmenjali v obliki tombole.

2022/23

Menjali smo igre, igrače in športne rekvizite.

Projekt smo izvedli kot del dejavnosti ‘SKRITI PRIJATELJ’, ko smo se pred božično novoletnimi počitnicami obdarovali tako, da smo doma poiskali delujoče, vendar že dolgo ne uporabljene, igrače, športen rekvizite, knjige… in jih zavili kot darilo. Vsak učenec je bil darila zelo vesel, nekaj pa so jih med seboj tudi naknadno zmenjali. Cilj je bil dosežen.

2016/17

Združili smo dva dogodka: menjavo knjig in menjavo iger, igrač in športnih rekvizitov.

Dogodek smo izvedli v sredo, 14.6.2017.

Tako smo se dobro pripravili na naše zaslužene počitnice.

*****************************************************************************************************

 S hitrim tempom življenja se je tudi življenje otrok zelo spremenilo. Stvari hitro zastarijo in postajajo otrokom nezanimive, na drugi strani pa so otroci zasuti z novostmi, ki so jim predstavljene tako, da so jim neizmerno všeč. V svetu kapitalizma je za proizvajalce seveda najpomembnejši dobiček, vrednote jih ne zanimajo oziroma so le mrtva črka na papirju.

Otrokom starši seveda želijo ugoditi, a so z izpolnjevanjem otrokovih želja povezani tudi stroški. Prav zaradi tega smo se na šoli odločili, da v okviru Unesca sodelujemo pri projektu menjave iger, igrač in športnih rekvizitov, ki so še uporabni, a jih otroci ne uporabljajo več, ker so se jih naveličali.

Projekt bomo izvedli v tednu otroka, v maju pa si bomo delili primere dobre prakse in fotografije, ki bodo nastale ob izvajanju projekta, z različnimi šolami.

Prispevke o izvajanju projekta, v katerem sodelujejo tudi učenci iz Anglije, bomo objavili tudi v lokalnem časopisu.

Koordinator tega projekta je OŠ Zreče.

VABLJENI.

Tečaj plavanja za učence 5. razreda

V torek, 19.  4. 2016, so učenci 5. razreda dobili prijavnice za 3 urni tečaj plavanja, ki bo potekal v torek, 10. 5., četrtek, 12. 5. in petek, 13. 5. 2016, od 13.30 do 14.30 na kopališču Tivoli. Učenci naj prijavnice vrnejo do torka, 26. 4.2016.

Taja Bučar

UMETNOST V STRPNOSTI

2023/24

1. NACIONALNI UNESCO PROJEKT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA:

UMETNOST V STRPNOSTI

V letošnjem šolskem letu bomo sledili tretjemu Delorsovemu stebru

UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ

16. novembra 1995, na 50. obletnico organizacije UNESCO in podpisa UNESCO-ve ustave, je na svojem 28. zasedanju Generalne konference le ta sprejela dokument

DEKLARACIJA O NAČELIH STRPNOSTI.

Nastala je kot odgovor na povečanje nestrpnosti, nasilja, ksenofobije, rasizma, ustrahovanja, diskriminacije… v takratnem času, kar beležimo tudi zdaj. In naš odgovor na to so številne delavnice s svojimi programi, projekti, na katerih poskušamo otrokom ozavestiti dejavnike, ki pripeljejo do tega.

Tako bomo med drugim spodbujali pogovor, pozitivno komunikacijo, izvedli mediacijo in jih tako učili komunicirati, ko smo v konfliktu, ozaveščali čustva ter njihovo kreativno izražanje skozi likovne, literarne izdelke, oblikovali bomo ples ali dramsko igro ter to posneli na filmček, učence naučili starodavnega gibanja Pozdrav soncu, jih nauči nekaj dihalnih vaj, se učili meditirati, se pogovarjali v zunanji učilnici, oblikovali ure v gozdu… ter vsak po eno (ali več) od dejavnosti izvedli v tednu med 13. in 17.11.2023, ko je tudi Mednarodni dan strpnosti, 16.11.2023.

Prijavnice pošljete do konca oktobra 2023, poročilo do konca decembra 2023.

Tukaj je še dokumentacija za sodelujoče ustanove:

OPIS PRIJAVNICA EVALVACIJA

UČENEC POUČUJE

2023/24

Letošnja tema je 

DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA.

 5. oktober je svetovni dan učiteljev in na ta dan dobijo učenci priložnost, da stopijo v čevlje učitelja. V lanskem šolskem letu smo že veliko raziskovali o dediščini v svoji ožji in širši okolici šole. Odkrili smo kar nekaj znanih in manj znanih oseb, dogodkov in dejanj, o katerih smo poskušali najti čim več. Tako sta Kiana Frtić in Aleksander Bogataj iz 9. razreda odkrivala o Aljaževem stolpu in o tem napisala pesem, letos pa sta se odločila, da se bosta posvetila dediščini Ljubljane in to predala v vlogi učitelja. Skupaj smo oblikovali blok uro in tretješolci so bili nad njima in njunim vodenjem navdušeni. Spodaj je nekaj utrinkov te ure.

       

2022/23

Letos sta na izbiro dve temi, mi smo izbrali temo

MEDNARODNO LETO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GORSKIH OBMOČIJ.

 Združeni narodi razglasili za mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij. Svetovna gorska območja, od Andov prek Himalaje vse do Alp, so izpostavljena negativnim posledicam sprememb podnebja, kot so npr. taljenje ledenikov, skalni podori ali obilne padavine, kar zahteva posebej prilagojene strategije reševanja.

Ker želijo Združeni narodi ozaveščenost ljudi o tej temi okrepiti, so leto 2022 razglasili za mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij, obenem pa so vse države članice, organizacije in druge deležnike pozvali, da se za sodelovanje odločijo z lastnimi dejavnostmi in projekti na to temo.

V okviru projekta nam bo predhodno predstavil svoje delo gorski reševalec, ki je hkrati tudi učitelj na naši šoli. Opozoril bo na najpogostejše težave v gorah in na kaj moramo biti pozorni, ko se odpravljamo, saj je potrebno poskrbeti za gorsko okolje tako kot za okolje, v katerem živimo vsak dan.

2021/22

Letošnja tema je SLOVENIJA MOJA DEŽELA.

 Trije učenci so si izbrali primerjavo med življenjem v Sloveniji in v Afriki.

Eden od učencev je v dveh tednih prepotoval kar nekaj držav stare celine.

Iz prve roke je spoznal njihovo vsakdanje življenje, saj je potoval izven turističnih krajev, bival je med domačini.

Ob pomoči samega načina izvedbe šolske ure, so naredili zanimivo, poučno uro.

2020/21

V letošnji izvedbi projekta smo si glavno temo lahko sami izbrali

in izbrali smo KULTURNO RAZNOLIKOST.

 Dva učenca sta nam predstavila kulturno iz katere izhaja eden ali oba od njunih staršev.

Naučila sta nas nekaj novih besed, predstavila svoje rodno mesto, nekaj običajev

in predvsem kako zgleda pouk v njihovi šoli.

Njuna izkušnja v vlogi učiteljev je bila, po njunih besedah, zahtevna, vendar zanimiva.

In ko odrasteta, sta še komentirala, ne bosta postala učitelja. 

 

Pri tem projektu dobijo učenci priložnost, da se sami preizkusijo v vlogi učiteljev in so tako sooblikovalci učnega procesa. Dva tedna pred samim izvajanjem se lahko učenci prijavijo in dobijo od učitelja učno vsebino, ki jo predstavijo pred svojim ali drugim razredom (po dogovoru). Učenec se na uro pripravi s pisno pripravo, učitelj pa mu pri tem svetuje in pomaga.

Cilji projekta so, da učenci:

– soustvarjajo učni proces,

– se naučijo medsebojnega spoštovanja,

– aktivno sodelujejo v svojem intelektualnem razvoju,

– se izboljšajo komunikacijske sposobnosti,

– se uporabijo in razvijajo različni učni stili,

– se poudari, da je izobraževanje človekova pravica,

– spoznajo proces poučevanja in položaj učitelja,

– spoznajo in prepoznajo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in vključenost v izobraževalni proces.

2019/20

V letošnji izvedbi projekta ima glavna tema medpredmetno povezovanje

UMETNOST IN ŠPORT OBOGATITA OSTALE PREDMETE.

 Projekt bomo izvedli v času okoli 5. oktobra 2019, ko je svetovni dan učiteljev.

2018/19

V letošnji izvedbi projekta ima glavna tema naslov

ČEBELOSLOVJE.

 Za čebele nam ne bi smelo biti vseeno, saj bi brez njih ostali brez hrane že v nekaj letih – tako vsaj

napovedujejo znanstveniki. In znanstvenikom je za verjet.

 Projekt bomo izvedli v času okoli 5. oktobra 2018.

************************

Projekt smo izvedli v 5. razredu, ko sta učenca prišla v 3. razred predstavit svojo temo. Ura je bila dinamična, polna slikovnega materiala in praktičnih prikazov.

Eden od učencev se je oblekel v čebelarsko opremo in tako predaval, drugi je prinesel dva različna meda, ki so ju učenci na koncu ure preizkusili. V ozadju je bil zvok čebel, ki rojijo. Vtisi obeh učencev so bili mešani. Ugotovila sta, da sta se morala kar nekaj časa pripravljati na uro, da so jima učenci “dvignili pritisk” (njune besede), ko niso poslušali in še huje je bilo, ko sta dva od učencev namenoma postavljala neumestna vprašanja, ki so bila namenjena zgolj provociranju. Na koncu pa sta izrazila zadovoljstvo, saj so se učenci vseeno veliko novega naučili in je bilo več dobrega kot slabega.

Še nekaj fotografij.

   

2017/18

V letošnji izvedbi projekta ima glavna tema naslov

OKOLJE V KATEREM ŽIVIMO.

 Za okolje nam ne bi smelo biti vseeno.

Ohranimo ga, spoštujmo, varujmo, obdelujmo in predvsem, spoznajmo ga.

Okolje, v katerem živimo, je odraz našega ravnanja z njim.

Za okolje bi moraliskrbeti kot zase in svoje bližnje.

Zaznavajmo ga z vsemi čutili.

 Projekt bomo izvedli v času okoli 5. oktobra 2017.

 

2016/17

V letošnjem letu praznujemo 22. obletnico svetovnega dneva učiteljev.

UNESCO je za obdobje 2014 – 2020 kot glavno temo in vizijo sprejel GLOBALNO DRŽAVLJANASTVO in MEDKULTURNO UČENJE.

ZAKAJ?

Vzgoja za globalno državljanstvo je neposredno povezana z uresničevanjem miru in trajnostnim razvojem, ki sta že dolgo prioriteti Unesca in ASP mreže. Vzgoja za globalno državljanstvo mladim pomaga, da razumejo globalne dejavnike, ki oblikujejo njihova življenja in jim tudi omogoča pridobivanje tistega znanja, spretnosti, vrednot, odnosov in vedenja, ki jih bodo podpirali pri dejavnem sodelovanju za lokalno sprejemanje odločitev – da bi živeli v bolj spoštljivi, pravični in trjanostni družbi.

Družbe postajajo vedno bolj multikulturne in multietične, s tem pa narašča pomen spodbujanja takšne raznolikosti. V iskrenem prizadevanju za vzpostavitev pravega medkulturnega dialoga mnogi učitelji in učenci UNESCO ASP šol stopamo v stik drug z drugim in pri tem segamo prek nacionalnih mej, celin, kultur in jezikov. Učence spodbujamo, da raziščejo svoje lastne korenine in tudi izmenjavo z dijaki iz drugih držav.

 Projekt bomo izvedli v času okoli 5. oktobra 2016.

Projekt smo izvedli v delih: v sklopu ur slovenskega jezika za učence, ki izhajajo iz drugače govorečih družin in po razredih.Učenci so se dobro pripavili in potrebovali le nekaj manjših napotkov svojih mentorjev.

Eden od utrinkov.

SELMA

 

2015/16

V letošnjem letu praznujemo 21. obletnico svetovnega dneva učiteljev.

UNESCO je leto 2015 proglasil za leto posvečeno SVETLOBI IN Z NJO POVEZANO TEHNOLOGIJO.

 Projekt bomo izvedli 3. oktobra 2015.

Mednarodna astronomska zveza je naredila kratko video predstavitev s poudarkom na svetlobi, ki do nas prihaja iz vesolja  in ki je za vse navdušence nad astrnomijo še posej zanimiva, za astronome pa pomembna, saj jo raziskujejo in tako odkrivajo najbolj skrite kotičke vesolja. Pogledate si jo lahko na TEJ povezavi.

Projekt se zaključi z evalvacijsko uro in kratkim poročilom.

 *******************************************

Učenci 5.a razreda so izvedli prečudovito učno uro najprej v svojem razredu nato pa še v 3.b razredu.

Poglobili so se v teme našega osončja. Še posebej pa so izpostavili, kako Sonce vpliva na nas.

IMG_1394          IMG_1395IMG_1396

Tudi učenci višjih razredov so sodelovali pri projektu, saj so imeli ravno v tem času pri pouku temo svetloba. Na ure so se pripravili nekateri ob pomoči mentorice, nekateri pa kar samostojno glede na dano vsebino in omogočeno tehnologijo. Njihovi občutki po koncu so bili pozotivni in marsikdo bi tako uro še kdaj izpeljal. So pa hkrati ugotovili, da imamo učitelji kar veliko priprav, saj so oni za samo eno učno uro poučevanja porabili kar nekaj časa.

Vsakemu učencu čestitamo za pogum.

PETRA 1    PETRA 3

VZGAJAMO ZELIŠČA

GREDICA Z ZELISCI

2023/24

V starem iščem novo

Iščemo razlike odnosov, uporabe zeliščih nekoč in danes.

Z učenci bomo obnovili svoje znanje o zeliščih, ki so jih uporabljale naše babice, naši dedki in to primerjali z uporabo in odnosom do teh zelišč danes.

2022/23

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

Z učenci še vedno vzdržujemo zeliščni vrt, ki ga imamo v visokih gredah ob šoli. Redno ga oskrbujemo, opazujemo, se o zeliščih pogovarjamo, jih obiramo, sušimo in iz njih naredimo čaj, namaz…

2020/21

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

Z učenci smo si zadali nalogo, da doma in v svoji okolici povprašamo, katera zelišča se pri njih doma največ uporabljajo, jih gojijo in koliko časa to že počnejo. Odkrili smo, da ponekod uporabljajo zelo veliko zelišč pri vsakodnevni pripravi hrane, ponekod pa le osnovne. Ob posebnih priložnostih pa skoraj povsod uporabljajo večinoma enaka zelišča; npr ob božiču je pri veliko družinah navada, da poleg tradicionalne orehove potice, spečejo pehtranovo potico. Le ti seveda gojijo pehtran kar na svojem ali babičinem vrtu. Zelišče čemaž povezujejo s pomladjo in se večinoma uporablja za izdelavo namaza. Pri eni družini je imela babica na vrt vrtni janež, ki ga je uporabljala za svoje novoletne piškote pod imenoma janeževi upognjenci. Najpogostejše zelišče, ki so ga imeli na vrt je bila navadna kamilica, katere uporaba je bila vezana na hladnejše obdobje v letu za pripravo čaja.

Na šolsko visoko gredo smo posadili poleg zelenjave in sadja (jagode) tudi nekaj zelišč: navadno kamilico, sivko, rožmarin, timijan, origano, baziliko, peteršilj in drobnjak. 

2019/20

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

V letošnjem šolskem letu bomo dodelali izdelali ZELIŠČNI KOLEDAR.

Uporabili bomo vse predhodno znanje. 

2018/19

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

V letošnjem šolskem letu bomo izdelali ZELIŠČNI KOLEDAR.

Uporabili bomo vse predhodno znanje pri izdelavi.

2016/17

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

V letošnjem šolskem letu bomo oblikovali izdelek – družabno igro na temo zelišč. V njem bomo uporabili vse pridobljeno znanje o zeliščih (tu imajo prednost zelišča iz domačega okolja). Sam postopek bomo dokumetirali in ga tudi objavili.

Zaenkrat pa povezava na spletno stran, od koder, med drugim, iščemo značilnosti zdravilnih rastlin na Slovenskem.

Se že veselimo ustvarjanja.

*************************************************

Najprej smo si pogledali zelišča, ki smo jih posadili na našem vrtičku in v naših razrednih lončkih (uporabili smo kar odpadno embalažo – plastenke).

Nato smo jih poimenovali, se pogovorili o njihovih zunanjih značilnostih, poiskali podatke o njihovi uporabi.

Nato smo izdelali igro, v kateri smo svoje znanje uporabili. Potrebujete najmanj 2 igralca, do 5 igralcev. Pri igri uporabimo tablo s polji, navadno kocko in kartice z navodili za vsako polje posebej.

Še vedno je v nastajanju, saj vsakič nekaj dodamo … Do sedaj smo naredili tole …

… in kartice z navodili za vsako polje posebej.

*************************

2015/16

V starem iščem novo

Želimo ohranjati stara vedenja in znanja o zeliščih.

V praksi to pomeni, da bomo:

1. z otroki se pogovarjali o zeliščih, o samooskrbi le teh. Prebrali o tem kakšno knjigo, pogledali kratek film, prebrali članek v časopisu …

2. poiskali ljudi v našem ožjem kraju, ki vedo kaj več o zeliščih, jih o njih povprašali, se spoznali z zelišči, ki so bolj značilna za naš kraj,

3. si uredili zeliščni kotiček v razredu ter na šolskem vrtičku,

4. poiskali recepte za uporabo teh zelišč ter jih preizkusili. 

Te dejavnosti bodo potekale skozi celotno šolsko leto; nekaj utrinkov z njih pa bomo tudi objavili na tej spletni strani.

 

DOBER ZAČETEK, VSE DOBRO

28. septembra 2015 smo že preizkušali plodove našega zeliščnega vrta. Pobrali smo drobnjak, se o njem pogovorili in izdelali namaz, ki smo ga preizkusili. Večini je bil izredno dober, čeprav smo bili pri uvodnem okušanju in po vonjanju zelo previdni … vonj ima namreč po čebuli in to je večino učencev malce odbijalo na začetku. Vendar smo se dogovorili, da se bomo potrudili in dali drobnjaku možnost in vsaj poskusili. Ni nam bilo žal. Namaz je bil na polnozrnatem kruhu odličen.

 zeliscni namaz z drobnjakom

DOBER ZAČETEK SE NADALJUJE

16. oktobra 2015 smo bili zopet na našem vrtu in pobrali peteršilj, ki nam letos neverjetno lepo in hitro raste. Predvidevamo, da je vreme na naši strani. Pogovorili smo se o tem, zakaj je peteršilj tako pogosto uporabljam v slovenski kulinariki. Pobrskali smo po spletu, povprašali naše babice, mame, tete in dobili veliko odgovorov. Ko smo primerjali zbrane podatke, smo ugotovili, da je peteršilj nujen v skoraj vsaki juhi, uporabljen v namazih, najdemo ga v mnogih očiščevalnih zelenih smutijih in ima veliko za telo nujnih sestavin. Mi smo naredili zopet namaz. Hja, pa smo se ušteli, saj je bila osnova našega namaza (sirni namaz) rahlo posladkan in ravno sladkor nam je “pokvaril” naš namaz. Večini ni bil všeč. Odločili smo se, da sladkor nima kaj iskati v družbi peteršilja. Lekcija naučena.

PRIPRAVE NA ZIMO

Na vrt ne smemo pozabiti, saj ves čas potrebuje nego, tudi jeseni in pozimi. Na njem smo pustili nekaj zelišč, ki jim mraz ne more do živega kot sta žajbelj in rožmarin. Posejali pa smo tudi zeleno gnojilo (rastline, ki obogatijo zemljo; večinoma je to mešanica različnih vrst detelje), ki obogati zemljo z dušikom. Spomladi zemljo samo prekopljemo in rastlin ne odstranjujemo. Ves čas pa spremljamo rast naših zelišč, saj so letošnje temperature izredno visoke in naklonjene rastlinam. Da le ne bo pozebe …

PRIŠLA JE POMLAD

Začenjamo s ponovnim sajenjem in sejanjem. Za začetek smo prinesli nekaj sadik zelišč in jih presadili v manjša korita. Postavili smo jih na okenske police, kjer imamo skozi celo dopoldne sonce. Posadili smo rožmarin, peteršilj in drobnjak. Drobnjak se je zelo lepo prijel in raste, peteršilj potrebuje še malo naše pomoči, rožmarin pa komaj čaka, da se preseli na prosto. Naša visoka greda je pripravljena in že naslednji teden se lotimo sajenja.

POMLADNI PETERSILJ DROBNJAK             POMLADNI ROZMARIN

************************************************

In smo sadili. Presadili smo naša zelišča s korit in nasadili nova. Gredo smo letos malce drugače oblikovali kot lani. Izbrali smo naslednja zelišča in dišavnice: drobnjak, peteršilj različnih vrst, žajbelj, različne vrste mete, meliso, timijan, različne bazilike, rožmarin, komarček, origano, sivko in timijan. Ob strani pa smo posadili javor, ki bo tu le začasno, saj si bo tako okrepil korenine in nato bo presajen na zanj primernejši kraj.

Posadili pa smo tudi sadiko smrekice, ki bo nekaj časa v lončku na polici našega razreda.

Vse smo na koncu dobro zalili, saj je bil dež napovedan šele čez nekaj dni.

 ZELISCNA GREDA

 

UNESCO vrtički

DVIGNJENE GREDE   DROBNJAK   PETERSILJ

2020/21

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z začetim projektom. Sadili in sejali bomo kar v razredih, na naših policah in skozi šolsko leto iz tega poskušali narediti različne namaze, solate…

V visoko gredo smo posadili in posejali raznoliko zelenjavo, jagode in zelišča. Lepo nam je uspevalo.

Posebej se moramo zahvalit šolskim delavcem, ki so velikokrat zvečer, ko se je shladilo in zjutraj že pred našim prihodom zalili rastline. Posebej konec maja in v začetku junija, ko so temperature postale izredno visoke že v dopoldnevu. Hvala.

 

2019/20

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z začetim projektom. Sadili in sejali smo kar v razredih, na naših policah in skozi šolsko leto iz tega poskušali narediti različne namaze, solate…

2018/19

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z začetim projektom. Sadili in sejali so kar v razredih, na naših policah.

2017/18

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z začetim projektom. Posadili in posejali smo nekaj zelišč ter dišavnic kar v razredu.

2016/17

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z začetim projektom. Posadili in posejali smo kar nekaj zelenjave (solata, redkvice, paradižnik, paprika …), sadja (jagode) in zelišč ter dišavnic. Nekaj v visoke grede, nekaj v lončke in nekaj v plastenke, ki smo jim prej izrezali stranico in zdaj krasijo naše okenske police.

Nekaj fotografij …

2015/16

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam hrano zdravo.«

Otroci danes vse več časa preživijo v virtualnih svetovih, neposrednega stika z naravo in pridelavo hrane pa imajo vse manj. S projektom želimo otroke navdušiti za sobivanje z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin, hkrati pa želimo mlade generacije ozaveščati o pomenu samooskrbe, saj hrana spet postaja pomembna, celo draga dobrina, povpraševanje po kakovostnih, ekoloških izdelkih pa narašča.

V okolici šole si bomo tudi letos uredili vrt, na katerem bomo gojili rastline. Ob tem bomo izvajali dejavnosti, ki so na več načinov povezane z odgovornim ravnanjem do svojega zdravja (npr. priprava zdravih obrokov, gibalne dejavnosti, ipd.).

Dejavnosti povezane s projektom bomo izvajali skozi celo šolsko leto, v mesecu maju pa bomo še z ostalimi učenci sodelujočih šol znotraj projekta, delili dobre prakse in fotografije, ki so nastale skozi dejavnosti celega šolskega leta.

*********************************************************************************************************

Smo delali in tukaj so vidni rezultati …

Vrtičke na visokih gredah smo spremljali skozi celotno leto, saj na zanemarjenem vrtu raste le plevel.

Do zime, ki je bila letos zelo mila, smo pobirali pridelke in jih uporabljali pri različnih vrstah jedi. Morda kot začimbe ali pa samostojne jedi. Pred zimo smo vrtove pospravili in pripravili na nizke temperature. Ko pa se je zopet pokazal sonček in so temperature narasle, smo sejali in sadili že za novo letino.

Pred tem smo nekaj rastlin presadili v korita, da smo spremljali njihovo rast v razredih. In odkrili smo, da je nekaterim rastinam to odgovarjalo, nekaterim pa prav nič. Drobnjak se je dobro počutil, peteršilj pa že precej manj.

POMLADNI PETERSILJ DROBNJAK

22. aprila, ko je mednarodni dan Zemlje, smo poleg naših vrtičkov, poskrbeli tudi za zunanjo okolico naše šole in pobrali tistih nekaj smeti (bilo jih je zelo malo, to moramo povdariti), ki so motile našo lepo šolo.

Tukaj je še nekaj fotografij.

               1a DELITEV DELA            1a POSAJENA GREDA            1a POSPRAVLJANJE OKOLICE SOLE

 

Cookies izjava

Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta

Prušnikova 85, 1000 Ljubljana

 

Piškotki – Izjava o varovanju osebnih podatkov

 

Naše spletne strani in aplikacije uporabljajo nekatere piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Uporabljamo piškotke, predstavljene v spodnji tabeli:

 

cookies frs

 

Zavezujemo se, da lastnih piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. Navodila se nahajajo v sekciji »pomoč« (»help«) vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam nekatere spletne strani morda ne bodo delovale pravilno.

ZAPRI
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licenco.