Vračanje otrok v šolo 18. 5. 2020 – obvestilo za starše

Spoštovani starši,

na povezavi je objavljeno sporočilo za starše ob ponovnem pričetku pouka v šolski stavbi, ki se bo za učence od 1. do 3. razreda pričel v ponedeljek, 18. 5. 2020. Dodana so še navodila, ki nam jih je za učence, ki se bodo vozili s šolskim prevozom, posredoval LPP. Poleg tega prevoznik dodaja, da skladno z navodili NIJZ-ja, maska za otroke do 12. leta ni obvezna je pa priporočljiva. Vsi avtobusi so opremljeni po navodilih NIJZ-ja. Vstop in izstop je mogoče le pri drugih vratih, kjer je to mogoče, pri vstopnih vratih je nameščeno tudi razkužilo za roke. Na sedežih, kjer ni možnosti sedišč, so z vidnimi nalepkami tudi označeni. Obvestilo smo poslali staršem tudi po elektronski pošti v četrtek, 14. 5. 2020.

Za dodatna pojasnila sem na voljo na 031 864 357.

Lepo pozdravljeni

Božo Starašinič, ravnatelj

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v SŠ

Spoštovani devetošolci, devetošolke, spoštovani starši!

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.   

Lep dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

Pričetek pouka za učence 1., 2. in 3. razreda

Včeraj smo po elektronski pošti poslali staršem 1., 2. in 3. razreda obvestilo o pričetku pouka v šolskih prostorih, ki se bo za učence prvega triletja pričel v ponedeljek, 18. maja 2020.
Priložili smo še skupno prijavnico za morebitno vključenost v jutranje varstvo, podaljšano bivanje, koriščenje šolskega prevoza, ter prijavo na prehrano. Priložili smo še Izjavo staršev, s katero starši potrjujejo, da otrok ni imel stikov z okuženimi osebami in tudi sam ni imel simptomov, ki bi nakazovali na okuženost s SARS-Cov-2.
Brez podpisan izjave otrok ne bo smel obiskovati šole. Podrobnejša navodila o vračanju otrok v šolo bomo staršem posredovali v naslednji dneh.

Poslani dopis in obrazci so na voljo na naslednjih povezavah:  

 

 

Pričetek pouka

Spoštovani starši,

preko medijev so posredovane različne informacije o pričetku in načinu izvedbe pouka. Ker bi tudi starši želeli vedeti natančen potek pouka, vam sporočamo, da nas je ministrica za Izobraževanje znanost in šport 5. maja 2020 obvestila, da ministrstvo načrtuje:

– da se bo pouk učencev 1. triletja pričel v ponedeljek, 18. 5. 2020,
– da se bo pouk učencev 9. razreda pričel v ponedeljek, 25. 5. 2020,
– da bodo učenci, ki imajo negativne ocene, te lahko od 25. 5. naprej popravljali v šoli.

Šole bodo o pričetku dejavnosti obveščene do 8. 5., ko bodo šolam posredovane podrobnejše informacije, navodila, smernice in protokoli za izvedbo pouka.
Trenutno  vam ne moremo posredovati nikakršnih pojasnil v zvezi z vključevanjem otrok v jutranje varstvo, podaljšano bivanje, z organizacijo prevozov in prehrane …
Ko bomo prejeli navodila,  vas bomo seznanili z načinom in potekom izvedbe pouka in ostalih dejavnosti.

Lep pozdrav
Božo Starašinič, ravnatelj

 

 

 

Otroški parlament v virtualni obliki

Tudi otroški parlament bo letos potekal drugače. Nekaj smo na temo MOJA POKLICNA PRIHODNOST v letošnjem šolskem letu na šolskem parlamentu že povedali. V začetku aprila bi moral potekati otroški parlament v državnem zboru RS, kjer bi se slišal glas otrok in mnenje mladih. Ker to ni mogoče, ZPMS poziva mlade v spletno platformo OPIN.ME , da izrazijo svoje mnenje. Platformo najdete na povezavi https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-friends-youth/ do 30. aprila 2020. Vabljeni ste mladi, ki želite, da se sliši vaš glas. Za oddajo komentarjev se morate najprej registrirati preko Google računa ali Facebook profila, nato uporabite svoj nadimek (»nick-name« oz. username). Bodite konstruktivni, pozitivni, in upoštevajte spletni bonton

ZAPRI