Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v SŠ

Spoštovani devetošolci, devetošolke, spoštovani starši!

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.   

Lep dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

Življenje v Ljubljani med epidemijo

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Danes smo vsi prebivalci MO Ljubljane prejeli v poštne nabiralnike Glasilo Mestne občine Ljubljane. Vsebina je posvečena trenutnim aktualnim dogodkom z naslovom Življenje v Ljubljani med epidemijo. Če glasilo navadno takoj odložite na kup za papirno akcijo, vam svetujem, da tokrat naredite izjemo.

V glasilu je veliko koristnih nasvetov naših priznanih in prizadevnih zdravnikov, zbrane pa so tudi pomembne informacije o koronavirusu (COVID-19).

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) odgovarja na pogosta vprašanja v zvezi s koronavirusom, stanovalcem v večstanovanjskih stavbah posreduje priporočila, ki jim pomagajo pri preprečevanju širjenja virusa, in nam svetuje, kako obvladati stres ter zmanjšati občutek strahu, panike in zaskrbljenosti. Zelo dragocen je prispevek Pomoč svojcem ali prijateljem v duševni stiski, v socialni stiski in v primeru nasilja. Zbrane so institucije in navedeni kontakti, kamor se lahko obrnete po psihološko in drugo pomoč. Dobrodošli so nasveti staršem in odraslim v članku Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu. Otroci se na negotovost, ki je prisotna, odzivajo različno. Zagotovo pa je, da se zgledujejo po obnašanju odraslih. NIJZ svetuje, naj odrasli ostanemo mirni, z otrokom pa se o nastali situaciji moramo pogovarjati. V članku najdemo nekaj kratkih in koristnih nasvetov, kako naj ta pogovor vodimo.

V glasilu je nekaj idej za razvedrilo in namigov za obisk kulturnih prireditev, muzejev, galerij, gledališč in drugih kulturnih ustanov preko spleta.

Upoštevanja vredno je povabilo, naj spremenimo navade in jemo lokalno pridelano hrano. Zbranih je nekaj kontaktov lokalnih kmetij, kjer lahko kupite domače pridelke. Lokalno je boljše!

In še misel iz nagovora župana Zorana Jankovića:

»Danes je čas za solidarnost, čas za sočutje, strpnost in socialnost. Danes je čas za medsebojno pomoč in spoštovanje.«

In še moj namig: vzemite si čas za svoje bližnje, razveselite jih z drobno pozornostjo, bodite prijazni, ljubeči, zabavni in veliko se smejte.

Olga Oven, šolska svetovalna delavka

ZAPRI