Pričetek pouka za učence 1., 2. in 3. razreda

Včeraj smo po elektronski pošti poslali staršem 1., 2. in 3. razreda obvestilo o pričetku pouka v šolskih prostorih, ki se bo za učence prvega triletja pričel v ponedeljek, 18. maja 2020.
Priložili smo še skupno prijavnico za morebitno vključenost v jutranje varstvo, podaljšano bivanje, koriščenje šolskega prevoza, ter prijavo na prehrano. Priložili smo še Izjavo staršev, s katero starši potrjujejo, da otrok ni imel stikov z okuženimi osebami in tudi sam ni imel simptomov, ki bi nakazovali na okuženost s SARS-Cov-2.
Brez podpisan izjave otrok ne bo smel obiskovati šole. Podrobnejša navodila o vračanju otrok v šolo bomo staršem posredovali v naslednji dneh.

Poslani dopis in obrazci so na voljo na naslednjih povezavah:  

 

 

Pričetek pouka

Spoštovani starši,

preko medijev so posredovane različne informacije o pričetku in načinu izvedbe pouka. Ker bi tudi starši želeli vedeti natančen potek pouka, vam sporočamo, da nas je ministrica za Izobraževanje znanost in šport 5. maja 2020 obvestila, da ministrstvo načrtuje:

– da se bo pouk učencev 1. triletja pričel v ponedeljek, 18. 5. 2020,
– da se bo pouk učencev 9. razreda pričel v ponedeljek, 25. 5. 2020,
– da bodo učenci, ki imajo negativne ocene, te lahko od 25. 5. naprej popravljali v šoli.

Šole bodo o pričetku dejavnosti obveščene do 8. 5., ko bodo šolam posredovane podrobnejše informacije, navodila, smernice in protokoli za izvedbo pouka.
Trenutno  vam ne moremo posredovati nikakršnih pojasnil v zvezi z vključevanjem otrok v jutranje varstvo, podaljšano bivanje, z organizacijo prevozov in prehrane …
Ko bomo prejeli navodila,  vas bomo seznanili z načinom in potekom izvedbe pouka in ostalih dejavnosti.

Lep pozdrav
Božo Starašinič, ravnatelj

 

 

 

ZAPRI