Vpogledi v NPZ preizkuse – 6.razred

Od 6. junija do 10. junija 2019 so na spletni strani http://npz.ric.si omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja učencev 6. razreda. Dostop je mogoč s pomočjo šifre, ki so jo učenci dobili prvi dan preverjanja, in števike EMŠO.

Učenci bodo vpoglede izvedli v šoli v okviru pouka.

Šola omogoča staršem vpogled v ovrednotene preizkuse v ponedeljek, 10. junija 2019, med 15.00 in 16.00 uro v knjižnici.

ZAPRI